Leveranciers- en Contractmanagement

Leveranciers- en contractmanagement is cruciaal bij het borgen van kwaliteit, klanttevredenheid en het beheersen van kosten. 

Wij adviseren en ondersteunen u graag bij het inrichten van contractmanagement, het houden van overzicht en optimaliseren van de samenwerking met uw leveranciers.

Wij kunnen het leveranciers- en contractmanagement ook volledig van u overnemen. Hiertoe hebben wij toegespitste instrumenten ontwikkeld zoals audits, tevredenheidsonderzoeken en leveranciersbeoordelingen. Maar ook facturatie controle en budgetbewaking maken hiervan onderdeel uit.