Leveranciers- en Contractmanagement

Leveranciers- en contractmanagement is cruciaal bij het borgen van kwaliteit, klanttevredenheid en het beheersen van kosten. Als facilitair adviesbureau neemt VFM voor diverse organisaties het contractmanagement over in de rol van intermediair. 

Onder contractmanagement verstaan wij het proces waar gestuurd wordt op de samenwerking met de leverancier, waarbij de gemaakte afspraken transparant en controleerbaar zijn. De betrokken partijen hebben een samenwerkingsvorm waarbij de focus ligt op de uitvoering en ontwikkeling van het contract richting de toekomst. Goed contractmanagement kan voordelen opleveren op het gebied van kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, innovatiebevordering en een optimale samenwerking en een stap richting strategisch partnership. 

In de rol van intermediair ligt de focus van onze consultants op het dooronwikkelen van het uitbestede contract. Het is een continu proces van benchmarken. Wij nemen de zorg uit handen door onder andere het voeren van periodieke gesprekken op tactisch en strategisch niveau, bewaken en monitoren van de contractperformance, financiële ondersteuning bij facturatie en prijsmutaties en -indexaties, bevorderen van innovatie en het uitvoeren van kwaliteitsmetingen en/of tevredenheidsonderzoeken. Daarbij treden wij op als uw gesprekspartner, zodat er samen met de leverancier een continu verbeterproces tot stand komt en u kunt focussen op de relatie met de leverancier en het doorontwikkelen van de dienstverlening. 

Benieuwd welke voordelen het uitbesteden van contractmanagement u oplevert? Onze Consultant Anne Ensing schreef een artikel met de drie belangrijkste voordelen, 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.
Akkoord