Performance & beleving

Contract audit

Kent u dat? U deed met veel zorg uw aanbestedingen en toch heeft u het gevoel dat de samenwerking niet oplevert wat erin zit. Een contract audit kan dan het gewenste inzicht geven. Het doel van een contract audit is om te bepalen in hoeverre de prestaties van uw facilitaire opdrachtnemers aansluiten op de gemaakte afspraken. 

Wij baseren een contract audit op uw contractdocumenten, zoals het programma van eisen, de offerte en afgesproken KPI’s. Daarna bepalen we met u welke thema's getoetst worden. Denk aan personeel en organisatie, innovatie en/of verslaglegging en procesregistraties. 

In ons adviesrapport vatten we onze bevindingen samen en vindt u heldere conclusies en verbeteradviezen. Daarmee adviseren we hoe te komen tot díe samenwerking zoals u voor ogen had bij de start.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord