Sourcing, inkoop & contractmanagement

Contract- en leveranciersmanagement

Contract- en leveranciersmanagement is cruciaal bij het borgen van kwaliteit, klanttevredenheid en het beheersen van kosten. In onze werkwijze maken wij onderscheid tussen contractmanagement en leveranciersmanagement. Waar wij met strategisch contractmanagement de focus leggen op de inrichting en het benutten van één of meerdere contracten, zijn wij met leveranciersmanagement bezig met de leveranciersmarkt en -relaties en de vertaling van de strategische doelstellingen van uw organisatie.   

Contractmanagement 

Strategisch Contractmanagement vraagt om aandacht en een gestructureerde aanpak. Heeft u (bijna) een aanbesteding achter de rug en gaat u richting de implementatiefase van het contract? Of heeft u één of meerdere contracten uitbesteed, maar heeft u het gevoel dat u het contract of het proces rondom contractmanagement nog beter kunt benutten? 
Dan is dit een goed moment om binnen uw organisatie te onderzoeken of er op dat moment ook de tijd, aandacht en kennis is om ‘goed’ contractmanagement uit te kunnen voeren. 
Strategisch contractmanagement zorgt ervoor dat u de regie kunt voeren over de resultaten en de contractafspraken, de toegevoegde waarde boven het oorspronkelijke beoogde niveau te krijgen, risico’s helder en beheersbaar te maken, klachten en afwijkingen te minimaliseren en contractdoelstellingen daadwerkelijk te behalen. Het contract wordt volledig benut en er is een prettige relatie met uw leverancier.  

Van advies over strategisch contractmanagement tot aan het implementeren van contractmanagement

Wij kunnen u helpen om richting en sturing te geven aan contractmanagement en contractbeheer. Dit kan van een implementatie tot de uitvoering of afronding van een contract. Op elk moment in het contractmanagementproces kan VFM aansluiten voor korte of lange termijn. Dit kan in diverse rollen, van dagelijkse sturing op contracten (ad interim) tot contractmanagement meer op afstand, waar VFM een adviserende en leidende rol pakt. VFM biedt ontwikkelsessies op maat (teamniveau), grip op facilitaire contractkosten en contractaudits

Leveranciersmanagement implementeren

Met contractmanagement bent u bezig om contractdoelstellingen te realiseren en bestaande of nieuwe contract(en) volledig te benutten. Bij implementatie van leveranciersmanagement kijkt u nog een stap verder en bent u nauw betrokken bij het aanbestedingstraject en contractmanagement. Bent u benieuwd hoe de leveranciersmarkt is opgebouwd, wat de positie van uw huidige leverancier is en hoe leveranciers kunnen bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw organisatie? Dit alles valt of staat met de juiste leveranciersrelaties. Wij kunnen met u onderzoeken waar u als organisatie staat, adviseren hoe u leveranciersmanagement binnen uw organisatie kunt inrichten of een uitvoerende rol innemen.  

Onze experts zijn CATS CM gecertificeerd en gaan graag met u in gesprek. Neem gerust contact op om uw vraag of situatie aan ons voor te leggen. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord