Organisatieadvies

Facility coaching

Professionaliseren van veranderteams

“We hebben een veranderopdracht, zijn vlot van start gegaan, maar we stagneren.”
“Als veranderteam moeten wij overal het antwoord op hebben, maar we weten het soms ook even niet.”

Dit zijn uitspraken van de faciltiaire teams die wij begeleiden in een verandertraject. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen naar een regie organisatie. Het appèl dat wordt gedaan op veranderteams is niet mals. Zo wordt er verwacht dat resultaat wordt behaald en mensen meegenomen worden. Vaak zijn de ambities hoog maar is er van commitment en voorbeeldgedrag nog onvoldoende sprake. 

Bewustzijn op het veranderproces 

Echter, het is simpelweg geen realistische verwachting dat een veranderteam in een verandering de taak en rol van het leidinggevend kader gaat of überhaupt kan overnemen. Wel is het een reële verwachting dat het veranderteam de medewerkers helpt om de rol op zich te nemen en de juiste tools aanreikt. Belemmerende patronen en dynamieken kunnen worden teruggeven zodat er meer effectief gedrag gaat ontstaan. Hierdoor ontstaat meer bewustzijn op het veranderproces, zowel ten aanzien van het WAT (het resultaat) als van het HOE (de essentie). 

Het belang van stilstaan en reflecteren

Het regelmatig stilstaan bij en reflecteren op wat je aan het doen bent kan een veranderteam veel brengen. Het veranderteam kan hiermee recht doen aan zichzelf, aan de kwaliteiten van medewerker, resultaten van de veranderopdracht en potentie van de organisatie. Hiermee worden het zicht op onderlinge verhoudingen, bewustzijn van gedrag en interactie vergroot warmee het proces tastbaar en voorspelbaar wordt. Het meer bewust maken van zaken binnen en buiten de invloedcirkel van het veranderteam, en hoe je in beide situaties om kunt gaan geeft een grote maten van voldoening. 

Facility coaching

Met Facility Coaching zorgen wij ervoor dat het veranderteam effectief kan doen wat de organisatie nodig heeft. Het houdt het veranderteam en individuen die verandering aansporen, scherp op de bedoeling van de verandering/transformatie door met hen te reflecteren op de eigen rol, de rol van de omgeving en de dynamieken die plaatsvinden. 

Richtinggevend en trouw blijven aan de visie met behulp van externe intervisie: dat zijn de kernwoorden van facility coaching. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord