Disclaimer

VFM Adviesgroep B.V. (Kamer van Koophandel: 30174423), hierna te noemen VFM Facility Experts & VFM Facility People, verleent u hierbij toegang tot www.vfm.nl, www.facilicheck.nl, www.faciliprogress.nl (“de Websites”),  en gebruik van de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

VFM Facility Experts & VFM Facility People behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen, ten behoeve van het functioneren van de websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App.

De informatie op de Websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

VFM Facility Experts & VFM Facility People spant zich in om de inhoud van de Websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Websites en/of in de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VFM Facility Experts & VFM Facility People.

De inhoud van de Websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. VFM Facility Experts & VFM Facility People doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Websites en/of in de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App. VFM Facility Experts & VFM Facility People oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Websites en/of de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VFM Facility Experts & VFM Facility People nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij VFM Facility Experts & VFM Facility People en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VFM Facility Experts & VFM Facility People, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy statement

VFM Facility Experts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites, diensten & producten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u er mee akkoord dat VFM uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie aan te vragen of om gebruik te maken van onze diensten & producten.

VFM legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door VFM worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van VFM. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. VFM verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De FaciliCheck-App, de FaciliProgress-App worden uitgegeven door VFM Facility Experts & VFM Facility People en zijn ontwikkeld door Dazzleware software solutions.

Voor meer informatie omtrent de Websites en de FaciliCheck-App, FaciliProgress-App kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contact

VFM Facility Experts
Nieuwegracht 24a
3512 LR Utrecht
E: info@vfm.nl
T: 030-2735070