Werkplekconcepten

Huisvestingsconcept: Need to have of nice to have?

Veranderingen in de organisatie, aflopende huurcontracten, behouden of verkopen van eigen panden: allemaal factoren die van invloed zijn op de huisvesting van een organisatie. Organisaties doen er goed aan om aan de hand van een huisvestingsonderzoek, met o.a. een bezettingsgraadmeting, analyse van onderhoudskosten en gesprekken met het management over de toekomstige ontwikkelingen van de organisatie na te denken over hun huisvestingsconcept of werkplekconcept.

Huisvestingsconcept en werkplekconcept 

Het opstellen van een huisvestingsconcept of en in het verlengde daarvan een werkplekconcept, dwingt de vastgoed- en/of facility manager om niet alleen te kijken naar een gebouw vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar om ook nadrukkelijk te kijken naar de functionele aansluiting. Het gebouw is een faciliteit, geen doel op zich. Het bewust meewegen van eisen en wensen van gebruikers ten aanzien van functionaliteit in de beoordeling van gebouwen en in het uitwerken van scenario’s is geen luxe, maar een noodzaak. Onze consultants ondersteunen u hierbij graag. Wij hebben de expertise om voor u een organisatie analyse en huisvestingsanalyse te maken. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend goed op de hoogte van de externe factoren zoals wet- en regelgeving.

Bent u benieuwd naar wat een doordacht huisvestingsconcept en werkplekconcept uw organsiatie kan brengen? Wij komen graag langs voor een gesprek of presentatie. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.
Akkoord