Werkomgeving & Services

Hybride Werken

Toewerken naar en stappen zetten in de nieuwe werk realiteit

Er is veel veranderd in de wereld. En het is nog niet klaar. We mogen weer meer op pad en richting kantoor, klant of relatie. We vragen ons af wat nu de nieuwe werkrealiteit gaat zijn. Welke balans gaat ontstaan binnen de organisatie? En wat betekent dat voor de facilitaire dienstverlening? Hoe vertegenwoordigt facilities de organisatiedoelstellingen optimaal als de eindgebruiker gedeeltelijk thuis werkt?

VFM ontwikkelde een methode om organisaties fasegewijs mee te nemen in deze ontwikkelingen.

Vier kernbegrippen in de aanpak van VFM:
  • Integraal aanpakken en benaderen
  • Een moonshot ambitie is niet (persé) van toepassing, realisme is wenselijk en ook nodig
  • Pragmatiek gaat helpen
  • Persoonlijk: inzicht in de gebruikersgroepen, wensen en eisen is de hoeksteen 

Hybride werken: belangrijk voor iedereen, anders voor iedereen 

Er is geen ‘one size fits all’. Hoe te komen tot maatwerk dat bij uw organisatie past? Onze aanpak begeleidt u op de route naar een passend werkconcept. We ondersteunen met de  vertaling naar werkomgeving, HR en ICT . Zo ontstaat een visie op hybride werken, wisselend en voor iedereen uniek. We vertalen visie, ambitie en leidende principes naar concrete richtingen op de belangrijkste thema’s: bricks, bytes, behaviour en branding. 

Plan van Aanpak 

Wij hebben een stappenplan op maat, met fasen en onderdelen waarmee het hybride werken
‘ont-wikkeld’ wordt.

Fase 1 | Het ophalen van  en verdiepen inzicht in het effect van de thuiswerksituatie en de behoefte van de eindgebruiker. We brengen gebouwkenmerken in beeld, analyseren de gebruikersbehoeften voor de toekomst en inventariseren de toegepaste uitgangspunten.
Fase 2 | In deze fase bepalen we de visie op werkomgeving en verbinden we de visie aan een concreet ontwerp in een routekaart.
Fase 3 en 4 | Hier  komen de concrete plannen op tafel. Een PvE voor eventuele verbouwing, communicatieplan, herziening organisatie beleid, implementatie van een nieuwe engagement app, etc. De aanpak ronden we af met het meten, bijstellen en verbeteren van het gebruik.

Resultaat? Werk overal, efficiënt, samen, afwisselend, bewust en vooral hybride!


We creëren gezamenlijk een nieuwe uitgangspositie. Dit gaat met fases. De uitgangspositie is niet gelijk alomvattend. Het is belangrijk in stappen en op specifieke onderdelen de gebruikers mee te nemen in de veranderingen en hierover goed te communiceren. VFM begeleidt dit proces en kan in een projectteam diverse rollen op zich nemen. Uiteindelijk is het onze visie om een hybride werkconcept in gezamenlijkheid te realiseren, in nauw contact met de opdrachtgever en haar medewerkers. 

Meer weten? Bel met Alex de Groot, 06-13146415.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord