Inkoopstrategie

Wilt u dat de prestaties van uw leverancier(s) bijdragen aan het succes van uw facilitaire organisatie? Wij kunnen u daarbij helpen. De samenwerking begint met het invullen van een inkoopstrategie. Onze consultants werken samen met u de huidige en de gewenste situatie uit. Om te komen tot een inkoopstrategie brengen wij de volgende aspecten in kaart:

  • De interne klantvraag
  • Raakvlakken met het interne proces
  • De juridische en contractuele kaders
  • De verschillende contractvormen en contractduur
  • De scope
  • Algemene en specifieke marktontwikkelingen

Het resultaat van dit proces is een inkoopstrategie die bijdraagt aan het succes van uw organisatie. Deze inkoopstrategie leggen we voor u vast als basis voor het verdere inkoopproces.