Organisatieadvies

Inrichting regie organisatie

Waar denkt u aan als de term Regieorganisatie valt?  

Alles uitbesteden en zelf alleen regievoeren over de contracten is een vaak gehoord misverstand. Onze visie is dat regievoeren in eerste instantie gaat over het herkennen van de vraag van de interne klant, jouw collega. Wat hebben zij nodig om hun werk optimaal uit te kunnen voeren. Het ophalen van deze vraag en flexibel vertalen naar een passend dienstenpakket vraagt een goede inrichting van de organisatie. Daarin zijn leiderschap, goede structuur, passende processen en de juiste competenties noodzakelijk, want elke organisatie vraagt om maatwerk.  

Regieorganisatie optimaal laten presteren

Wij hebben reeds veel van onze opdrachtgevers mogen ondersteunen, adviseren en coachen bij de inrichting van de regie organisatie. Samen met u kijken we wat er nodig is om uw regieorganisatie optimaal te laten presteren. Het resultaat is een goede gemotiveerd facilitaire afdeling die gezien en gewaardeerd wordt.  

Wilt u zicht krijgen op het verbeterpotentieel van uw facilitaire afdeling, neem contact met ons op.       

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord