Behorend tot de grootste schoolbesturen in Nederland is Lucas Onderwijs voor de afdeling Facilitaire Zaken op zoek naar een enthousiaste en gedreven contractmanager die het uitdagend vindt om met de gecontracteerde leveranciers voortdurend op zoek te zijn naar optimalisaties en verbeteringen.
De afdeling Facilitaire Zaken ontwikkelt en onderhoudt ruim 100 schoolgebouwen in de regio Den Haag. Hierin zijn 46 basisscholen, 7 scholen voor speciaal basis- en expertisecentra en 26 voortgezet onderwijs scholen gehuisvest. Ons streven is onze panden behalve mooi en functioneel ook veilig, duurzaam, flexibel en betaalbaar te laten zijn en blijven. Om dit te kunnen realiseren worden er onder andere facilitaire contracten (hard en soft services) op centraal en decentraal niveau afgesloten. De facilitaire contracten met een centraal karakter worden door twee contractmanagers gemanaged.

Organisatie

Facilitaire Zaken is bezig met het verder professionaliseren van het contract- en leveranciersmanagement. Dit doen wij in nauwe samenwerking met Significant Synergy. Wij streven naar een gestructureerde en uniforme aanpak van contract- en leveranciersmanagement. Onze centrale contracten zijn geclassificeerd. Per contractklasse zijn wij bezig met het ontwikkelen/implementeren van een passende aanpak om zo de juiste sturing te kunnen geven. Zodoende kunnen wij onze aandacht vooral richten op de contracten en leveranciers die het belangrijkst zijn. Voor onze belangrijkste contracten/leveranciers werken wij aan een integrale benadering en samenwerking gericht op het realiseren van zo veel mogelijk toegevoegde waarde. Er wordt verwacht dat je met veel energie een boost weet te geven aan het verder professionaliseren van ons contract- en leveranciersmanagement, inclusief het toepassen van die integrale benadering.

Verwachtingen

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van contract- en leveranciersmanagement op centraal niveau. Van jou wordt een kaderstellende en analytische oriëntatie verwacht. Je richt je op de effecten die voor de langere termijn met de contracten worden beoogd, de weg daar naar toe en de samenwerking met leveranciers. Vragen als ‘Waar doet de markt ertoe?’ en ‘Welke samenwerkingsrelaties zijn daarvoor nodig en hoe richten wie dan in?’ staan centraal in jouw werk. Daarnaast ben je betrokken bij het in de markt zetten van (Europese) aanbestedingen met als doel samen met de inkopers en inhoudelijke experts de best passende overeenkomsten af te sluiten voor onze scholen.

Wij zoeken

Je hebt minimaal twee jaar ervaring met contract- en leveranciersmanagement en je weet wat er nodig is om effectieve relaties met leveranciers te ontwikkelen. Je hoeft geen ervaring te hebben met facilitaire contracten, maar dit is wel een pre. Wij vinden het belangrijk dat je een flexibele, nieuwsgierige, vernieuwende, oplettende en gestructureerde instelling hebt, een sterk analytisch vermogen en kennis van financiën.
Welke talenten zoeken wij bij jou:

  • Je denkt vanuit een integrale benadering. Dit geldt voor overkoepelende adviezen voor onze scholen, maar ook voor het integreren van dienstverlening en de samenwerking met onze inkopers
  • Je hebt gevoel voor verhoudingen en verschillende belangen binnen de organisatie en kunt omgaan met een eventueel spanningsveld daartussen
  • Je bent in staat leveranciers uit te dagen en tot verandering aan te zetten
  • Je kunt conceptueel denken en je ideeën goed schriftelijk verwoorden
  • Je hebt uitstekende onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht
  • Je bent in staat om namens Lucas Onderwijs op management- en directieniveau als gespreks- en onderhandelingspartner richting leveranciers op te treden
  • Je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en kunt daardoor management/directie op een passend abstractieniveau adviseren en overtuigen
  • Je hebt de drijfveer om de huidige werkwijzen, processen en systemen continu te willen verbeteren
  • Je bent proactief, met een zakelijke insteek, met oog voor de relatie en met een no-nonsense mentaliteit handelend in het belang van onze scholen

Salaris

Bij Lucas Onderwijs en bij Facilitaire Zaken werken mensen met veel vakkennis die landelijk herkend en erkend worden en waar de collega’s oprecht betrokken zijn bij de organisatie en hun werk. Binnen het cluster Inkoop werk je samen met een team van gedreven professionals. De cultuur binnen onze organisatie is open en toegankelijk en wij staan open voor nieuwe en verfrissende ideeën.

Wij ondersteunen jouw ontwikkeling actief. Wij maken hierover afspraken op maat. Naar behoefte wordt je ontwikkeling als contractmanager ondersteund door Significant Synergy middels bijvoorbeeld opleidingen en coaching on the job.
Een mooi cv en een goed sollicitatiegesprek zegt niet altijd iets over de ‘klik’ binnen het team en onze scholen en/of de kwaliteit die je levert, daarom bieden wij een tijdelijke functie voor maximaal een jaar. Wanneer wij je bijdrage als waardevol ervaren wordt je contract na dit jaar omgezet naar een vast contract. Salariëring vindt plaats op basis van de cao Primair Onderwijs. Afhankelijk van je ervaring en leeftijd is de maximale inschaling salarisschaal 10, €4.171,- op fulltime basis.

Wij zijn flexibel ingesteld en kennen conform cao ruime verlofregelingen waardoor deze baan ook goed te combineren is met een gezin. Je hebt bij een 40‑urige werkweek ruim tien weken verlof op jaarbasis. Verder bieden wij een eindejaarsuitkering van 6,3%, een goed pensioen via het ABP, aandacht voor duurzame inzetbaarheid zoals scholing/mantelzorg en een PC-, fiets- en sportschool abonnement-regeling.

Interesse?


Spreekt deze functie jou aan en denk jij over de juiste competenties en ervaringen te beschikken? Bel dan met Jan Giesbers van VFM (06-2722 9697) of mail naar jan.giesbers@vfm.nl. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zijn gepland begin maart. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ben jij de persoon die wij zoeken?

Solliciteer direct, dan nemen wij contact met je op.

Bedankt voor je sollicitatie. We nemen spoedig contact met je op!

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord