werkomgeving & services

Strategisch huisvestingsplan

Een strategisch huisvestingsplan of lange termijn huisvestingsplan heeft als doel om de toekomstige ontwikkelingen van uw organisatie te vertalen in eisen aan de huisvesting.

In onze adviezen starten wij dan ook met het in kaart brengen van de ontwikkelrichting van uw organisatie. Naast dat we de huidige- en gewenste situatie in kaart brengen kijken we ook naar de toekomstige ontwikkelingen en de effecten hiervan op de huisvestingsbehoefte. Groei of krimp van de organisatie, verandering van functies en werkvormen, ontwikkelingen in de branche maar ook de trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting worden meegenomen in het lange termijn huisvestingsplan. 

Daarnaast stellen we vast waarin de huisvesting de organisatie op dit moment wel/niet ondersteunt. De adviezen en oplossingsrichtingen die wij vervolgens voor u uitwerken zijn zoveel mogelijk modulair. Samen met u leggen wij vervolgens de bevinding en keuzes vast in een lange termijn huisvestingsplan. 

Diverse opdrachtgevers hebben wij met een strategisch huisvestinsgplan of lange termijn huisvestingsplan verder kunnen brengen. Ook nieuwsgierig? Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek aan.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord