werkomgeving & services

Strategisch huisvestingsplan

De basis voor een strategisch huisvestingsplan is een heldere visie. Hoe vertaalt u toekomstige ontwikkelingen van uw organisatie in eisen aan de huisvesting? Om te komen tot een lange termijn huisvestingsplan is het belangrijk om de eisen en wensen van gebruikers mee te nemen. Uw eindgebruikers weten welke functionaliteiten zij nodig hebben. VFM helpt u graag bij het opstellen van een visie die aansluit bij de identiteit en het profiel van uw organisatie.   

Visie

De organisatievisie, de ambitie en uitgangspunten naar de toekomst zijn de basis voor een visie op het strategisch huisvestingsplan.  Het opstellen van een strategische huisvestingsvisie/ huisvestingsplan dwingt de organisatie om niet alleen te kijken naar een gebouw vanuit economisch en beheersmatig perspectief, maar om ook nadrukkelijk te kijken naar de functionele aansluiting op de wensen van de organisatie. Strategisch huisvestingsmanagement heeft als doel het optimaal faciliteren van de organisatie. Vanuit onze andere business line (Sourcing, inkoop en contractmanagement) betrekken we kennis en kunde op soft- en hard services beheer. Ook als het leidt tot op het niveau van (nieuwe) sourcing kunnen onze adviseurs u ondersteunen.

 

Plan van aanpak om te komen tot een huisvestingsplan

We brengen allereerst de huidige situatie in kaart, zowel functioneel, ruimtelijk als financieel. Daarnaast kijken we naar toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten uw organisatie en de effecten hiervan op de huisvestingsbehoefte. Denkt u hierbij aan:

  • groei of krimp van de organisatie
  • verandering van functies, werkstijlen en werkvormen
  • ontwikkelingen in de branche, duurzaamheidsambities
  • de trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting.

Alle punten verwerken we in de visie-uitwerking. Dit werken we uit in een business case met scenario’s zodat het huisvestingsplan in een aantal scenario’s en keuzes samen te vatten is.

 

VFM bracht diverse opdrachtgevers verder met een strategische huisvestingsplan. Ook nieuwsgierig? Wij gaan graag vrijblijvend het gesprek aan. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord