Contractmanagers, hoeveel heb ik er nodig?

Contractmanagement en het belang ervan neemt toe. Uw facilitaire organisatie gaat mee in deze ontwikkeling. Maar hoeveel contracten kan een contractmanager handelen of andersom:  hoeveel contractmanagers heeft uw facilitaire organisatie nodig? 

Wij ontwikkelden een eenvoudige tool waarmee u met geringe inspanning direct inzicht krijgt. De basis voor deze tool zijn de kengetallen die we met ons adviesbureau verzamelden in de afgelopen 25 jaar en onze kennis van de markt. We maken voor u een inschatting van de benodigde capaciteit uitgedrukt in fte voor contract en leveranciersmanagement. 

Uw bijdrage

Om een zo goed mogelijke inschatting te maken willen we u vragen om onderstaande basisgegevens en drie multiple choice vragen te beantwoorden.  De laatste vraag is een open vraag. 

 

Tot slot

Geen organisatie is hetzelfde, daardoor betreft dit slechts een indicatie. Behalve bovenstaande factoren zijn bijvoorbeeld ook de volatiliteit en het risicoprofiel van uw organisatie van belang. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord