Arbeidsmarktkrapte, wat kun je er wél mee?

Heel veel vacatures, weinig of geen geschikte sollicitanten. En dat blijft voorlopig nog wel even zo. De hoeveelheid werklozen daalt en het aantal vacatures stijgt. Ook komen er meer banen bij. In een paar zinnen de krapte op arbeidsmarkt uitgelegd. Een situatie die vraagt om een andere benadering. 

Werkgevers aan zet

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 8 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in februari 2022 uit op 336 duizend. Dat is 3,4% van de beroepsbevolking. Tegenover 387.000 vacatures stonden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 370 duizend werklozen, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. Maar niet alle werklozen zijn geschikt om de openstaande functies te vervullen, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen:
"De eisen in de vacatures matchen niet met de kwalificaties van de werklozen. Als bedrijf moet je je afvragen: eis ik niet teveel. Misschien moet je je eisen aanpassen of intern opleiden”.
VFM ondersteunt organisaties bij hun medewerkerscapaciteit door werving en selectie en interim management. Voor ons dus ook een wezenlijke vraag hoe we openstaande vacatures moeten invullen. In dit artikel beschrijven we een aantal oplossingsrichtingen.

Wat moet en kan anders?

Denk ruim
De werkloosheid in de groep 25-45 jarigen is met 2,8% nog lager dan het gemiddelde. Veel werkgevers zoeken juist hun nieuwe medewerkers in deze groep. De arbeidsparticipatie van de groep ouder dan 45 is op dit moment 62%. Hoger dan het ooit geweest is, daar zit dus ruimte! (Bron Dzjeng dd. 17 maart 2022).  In Nederland doen we niet aan leeftijdsdiscriminiatie maar ouderen hebben het toch nog steeds lastig. En datzelfde geldt helaas voor mensen met een arbeidsbeperking. De Recruitment Consultants van VFM merken dat ook. En dat pleit niet alleen voor een ander selectiebeleid maar wellicht ook het anders managen. Binden en boeien krijgt een nieuwe dimensie.

Werknemers werven in het buitenland zien we binnen het facilitaire vakgebied nog niet veel. Binnen de Europese Unie is het een relatief eenvoudige oplossing. Daarnaast geeft het hybride werken veel mogelijkheden. De servicedesk van afnemers van internet via Ziggo is in Delhi. Zou dat ook kunnen voor een facilitaire helpdesk?

Nadruk op skills voorkomt mismatch op arbeidsmarkt
TNO is bezig op grote schaal skills in kaart te brengen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te matchen. En roept alle relevante partijen op om snel werk te maken van deze zogeheten skills based arbeidsmarkt.

De vernieuwingen op de arbeidsmarkt gaan te traag en er ligt een enorme taak. Voor 2030 moeten 500.000 mensen worden omgeschoold vanwege veranderende eisen in de arbeidsmarkt door de klimaat- en energietransitie en de toenemende digitalisering.
In ons vakgebied zien we deze ontwikkeling ook. Smart building, datamanagement, hybride werken, verduurzaming zijn zomaar wat voorbeelden. Dit vraagt om skills die de ideale kandidaat ook buiten het facilitaire domein kan opdoen.

Ontsluit het eigen arbeidspotentieel 
Soft skills spelen daar een steeds belangrijkere rol in. Het gaat om het aanpassings- en leervermogen van niet alleen de leidinggevenden, maar ook van de medewerkers. Het is belangrijk dat organisaties zich daarvan een goed beeld vormen. Welke skills hebben we in huis en wat hebben we over vier jaar nodig? Door te investeren in een lerende organisatie kun je vacatures voorkomen. Aanpassingsvermogen wordt het meest belangrijk om antwoord te hebben op de veranderende arbeidsmarkt. 

Facilitaire know-how van vandaag kan over drie jaar een stuk minder waardevol zijn. Is het niet beter om iemand aan te nemen die zich nog twintig jaar kan ontwikkelen? Het gaat om het groeipotentieel, om mensen die slim genoeg zijn om snel kennis op te doen van met name nieuwe technologieën. 

Opleiden vraagt om investeringen. En dus om een visie voor de langere termijn. Voor een facilitair professional is het belangrijk om bij HRM aandacht te vragen voor de ontwikkelingen op het vakgebied FM. Leg de focus op skills voor nieuwe technologie, gerichte scholing en het splitsen van taken.

Tot slot

Keynes, nog steeds invloedrijke econoom, voorspelde in 1930 dat we in 2030 nog maar 15 uur per week hoeven te werken om in onze levensonderhoud te voorzien. Een economische benadering. We hebben nog 8 jaar om deze voorspelling waar te maken. Een skills gerichte benadering maakt de kans waarschijnlijk groter! 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord