Bandenwissel voor Facility Management

Wintertijd, het moment dat voor mijn auto de bandenwissel op de planning staat. In de weken voor de afspraak bij mijn dealer werd ik er door de importeur op gewezen dat mijn auto binnenkort uit de garantie loopt. Of ik een afspraak wilde maken bij de dealer om de laatste puntjes op de i te zetten? Hoe attent om me daarop te wijzen. Een geste die ik zeker kan waarderen. Tegelijk zette het mij tot nadenken over mijn eigen vakgebied. Wijzen wij elkaar voldoende op de garantie of contractafspraken?

In onze praktijk zien we helaas dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar niet wijzen op de gemaakte contractafspraken maar wordt er vaak gewacht tot het moment waarop het misgaat. Hoe anders kan het werken.

Binnen ons team Performance management voeren wij contractaudits uit bij uiteenlopende opdrachtgevers. Alle facilitaire services komen daarbij aan bod. En telkens verrast het ons weer wat er nu is overgebleven van het contract. Prachtige verhalen in de offertes en een goed contract zijn de basis maar dan moet het echte werk nog beginnen. Opdrachtgever en opdrachtnemer leren elkaar na de opstart pas kennen en de organisatie gaat zich zetten. Het volgen van de gemaakte afspraken verdwijnt naar de achtergrond. Als wij dan mogen komen om het contract te evalueren, schrikken beide partijen. Want ook aan de kant van de opdrachtgever worden vaak dingen over het hoofd gezien. Aan ons de schone taak beide partijen weer tot elkaar te brengen met behoud van de relatie. Kritisch naar beide kanten van de tafel want vertrouwen en waardering is een samenspel.

Wilt u meer weten over onze contract audits, wij gaan graag met u in gesprek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord