Consultant aan het woord: Bort

Bort over zijn functie bij VFM, recruitment & de facility branche

Wie ben je? Vertel wat meer over jezelf en de rol die je momenteel vervult?  

Mijn naam is Bort Nieuwboer, geboren en getogen in Spakenburg. Deze stad is bekend van de rooien en de blauwen, vishandelaren en 't Stoepje en uiteraard de historische scheepswerf, botters en Zuiderzeecultuur. Spakenburg heeft een belangrijke rol in mijn leven en ik geloof niet dat ik ooit ergens anders ga wonen.

Bij VFM werk ik bijna 12 jaar. Ik startte als interim consultant en na een jaar of vijf stroomde ik door naar de functie die ik momenteel vervul. Als managing consultant voer ik ook zelf opdrachten uit. Als interim manager of meer in de rol van adviseur als ik afdelingen/teams begeleid bij hun ontwikkeling. Dit is vaak een combinatie van inhoud en verbeteren van de samenwerking tussen mensen, teams of afdelingen. Momenteel voer ik twee opdrachten uit, bij de Nationale Politie en ProRail. Daarnaast begeleid ik momenteel meerdere interim consultants bij VFM. Met mijn begeleiding sluit ik aan op de leerervaringen die ze opdoen in hun opdrachten. Met mijn kennis en ervaring kan ik ze meerdere opties geven om om te gaan met een bepaalde situatie. Dit aspect van het leidinggeven vind ik erg leuk om te doen.

Hoe ziet jouw loopbaan er tot nu toe uit? Wat is je achtergrond qua studie en vorige functies? 

Gekscherend zeg ik altijd dat ik een bouwkundige opleiding ben gaan volgen omdat mijn oudste broer heel handig is. Hij is inderdaad gaan bouwen en ik ben gaan werken bij technische diensten van woningbouwverenigingen, gemeenten en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik was toen al druk bezig met avondstudies en veranderde om de twee/drie jaar van functie. In deze periode groeide ik naar de functie van facilitair manager. Op mijn veertigste rondde ik de masteropleiding FM in Groningen af en een paar jaar later maakte ik de overstap naar VFM.

Wat heb je geleerd tijdens jouw loopbaan?

Dat geen organisatie hetzelfde is, en er evenveel verschillende vormen van facilitair management bij organisaties te vinden zijn. Dit maakt het werken in facilitair management ook zo leuk en afwisselend. Het is elke keer weer kijken, wat heeft deze organisatie nodig en hoe kan de facilitaire organisatie hier het best op aansluiten. Elke keer weer een uitdaging waarbij ik keer op keer zie dat er binnen de facilitaire afdelingen veel expertise aanwezig is. Het is vooral de kunst om dat goed, proactief en positief te verbinden.

Welk (carrière) advies zou jij geven aan (toekomstige) facility experts? 

Doe zoveel mogelijk ervaring op in verschillende rollen, bij verschillende organisatie en bij voorkeur op verschillende disciplines. Facilitair management is zo divers en door van zoveel mogelijk smaken te proeven ga je uiteindelijk wel een specialisme vinden. Of je komt erachter dat je heel veel leuk vindt en je dat vooral wilt blijven doen. 


Waar zit op dit moment de ontwikkelingen in de facility branche? 

Over het algemeen vind ik de facilitaire branche vrij conservatief. Dit is natuurlijk niet verrassend omdat onze branche vooral volgend is op ontwikkelingen in de gebouwentechniek of marktontwikkelingen (integrated services). Wel zie ik een verschuiving bij facilitair managers naar het leveren van toegevoegde waarde in plaats van primair te sturen op de laagste kosten. In het leveren van toegevoegde waarde aan een organisatie gaan 'zingevende' elementen als Duurzaamheid, MVO en goed werkgeverschap een steeds belangrijkere rol spelen. Voor de facilitaire branche betekent dit wendbaarheid in de dienstverlening geleverd door intrinsiek gemotiveerde medewerkers op deze 'zingevende' thema's. Dat is best een uitdaging in een overspannen arbeidsmarkt en in een branche met veel operationeel werk. Het is
mogelijk dat sensoring en data kan helpen de dienstverlening effectiever en efficiënter in te zetten op de plekken waar dit nodig is. Maar facility management zal ook altijd mensenwerk blijven. De mensen zullen altijd het verschil maken tussen 'normale' en 'excellente' dienstverlening.

Wat kunnen we het komende jaar verwachten op het gebied van facility?

Na de reset van Corona is de situatie structureel veranderd. Volgens mij zijn nog veel organisaties bezig met de vraag of en zo ja hoe ze mensen weer meer kunnen verbinden en ontmoeten op kantoren. Deze vraag zal ook het komend jaar nog wel spelen in veel bestuurskamers. Voor de facilitair managers een belangrijke rol en taak om de werkomgeving aantrekkelijk te maken. Dat geldt niet alleen voor inrichting en vormgeving, maar ook zeker voor sfeer, dienstverlening en hospitality. Genoeg te doen. 

Wat zijn jouw ambities?

Goeie vraag, allereerst lekker doorgaan met leuke interim opdrachten. Ik heb veel ervaring in organisaties met het 'Rijnlands model', overheid, semi-overheid en industrie. In de nabije toekomst wil ik mijzelf prikkelen met kor cyclische werkmethoden (Agile Scrum) en het actief beweging stimuleren in organisaties.
Samenwerking in en met teams vind ik altijd interessant. Het blijft genieten als een team meer kan laten zien, simpelweg door de stap naar voren te zetten en uit de schulp te kruipen. Daarin wil ik nog wel meer onderbouwing en praktische tools voor ontdekken.

Wat is typisch VFM?

VFM investeert veel in persoonlijke ontwikkeling van haar mensen. De mensen zijn ons kapitaal en het lukt ons om de persoonlijke ambities van mensen te koppelen aan uitdagende opdrachten. De steile leercurve die je hiermee creëert, in combinatie met de kennis en ervaring binnen de organisatie zorgt ervoor dat opdrachtgevers ambitieuze mensen binnen krijgen met voldoende inhoudelijke kennis en vaardigheden. Dit is een win-win-win situatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord