Consultant aan het woord: Elisabeth

Elisabeth Philips over haar passie om duurzame werkomgeving te ontwikkelen

Elisabeth is Workplace Consultant en helpt organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van werkplekstrategieën. Duurzaamheid, vitaliteit en beleving staan hierin voor Elisabeth centraal.

 

“Het ontwikkelen van inspirerende, duurzame werkomgevingen waar mensen op hun best kunnen zijn, dat is waar mijn passie ligt en waaruit ik veel energie haal.”

 

Als consultant kom ik bij veel verschillende organisaties over de vloer, elk met hun eigen uitdagingen en vraagstukken. Ik vind het ontzettend leuk om me te verdiepen in de specifieke cultuur, dynamiek en behoeften binnen een organisatie en om de vraag achter de vraag te doorgronden.

Werkomgeving

Mijn passie ligt in het ontwikkelen van inspirerende, duurzame werkomgevingen waar mensen op hun best kunnen zijn. Een werkomgeving zie ik als een breed begrip. Dat kan letterlijk elke plek zijn waar werkzaamheden worden uitgevoerd. Op kantoor, in een fabriek, thuis, in een café, in het buitenland of op je telefoon, you name it. Een plek die op dat moment het beste past bij het doel dat je wil bereiken, zowel op persoonlijk vlak als op werkgebied. Elk type werkomgeving kent zijn eigen karakteristieken en aandachtsgebieden om te voorzien in optimale condities. Daarnaast heeft elk persoon zijn eigen behoeftes en verwachtingen. Dat maakt voor mij het speelveld van “de ideale werkomgeving” zo interessant. 

Vitaliteit

Bij het ontwikkelen van werkplekconcepten staat vitaliteit voor mij centraal. Dit benader ik vanuit een integrale visie. Dat houdt in dat ik kijk naar de vitaliteit van: 

  • De gebruikers van een werkomgeving;  
  • Degenen die bijdragen aan het faciliteren van de werkomgeving; 
  • Iedereen die gevolgen ervaart bij de totstandkoming en exploitatie van een werkomgeving. 

Denk bij laatstgenoemde aan de vitaliteit van omwonenden, de natuur en van degenen die verderop in de keten hun steentje bijdragen. 

Vanuit het facilitaire werkveld focussen we op het faciliteren van vitale omstandigheden in kantooromgevingen. Dit is immers het makkelijkst te beïnvloeden. Wil je écht succesvol zijn op het gebied van vitaliteit? Dan is in mijn ogen een integrale aanpak en nauwe samenwerking met facilitaire partners, HR, duurzaamheidsmanagers, ICT én de business nodig. 

Een werkomgeving die lang mee gaat

Voor het creëren van een duurzame werkomgeving is een goed doordachte langetermijnvisie van belang. Als zich onvoorziene veranderingen voordoen, wil je flexibiliteit in je werkplekconcept. Ik zie nog regelmatig dat werkomgevingen een paar jaar na oplevering of renovatie al niet meer voldoen aan de behoeften. In veel gevallen kunnen we dat voorkomen met een langetermijnvisie op basis van voortschrijdend inzicht. Het ontwikkelen van een toekomstbestendige duurzame werkomgeving is een interessant en complex speelveld, dat afhankelijk is van vele (interne en externe) factoren en voor elke organisatie anders is. Mijn hart gaat sneller kloppen als ik organisaties kan helpen om dit succesvol te ontwikkelen en realiseren. 

Beleving

Een werkomgeving om trots op te zijn, die inspireert, de cultuur van de organisatie weerspiegelt en bijdraagt aan de mentale en fysieke behoeften. Hoe men een werkconcept en werkomgeving beleeft, is van cruciaal belang voor het succes van organisaties en het (werk)geluk van de gebruiker.  

 
Beleving heeft alles te maken met ervaringen en verwachtingen. Goed luisteren naar en communiceren met je stakeholders, en niet te vergeten je toekomstige stakeholders, is cruciaal in het ontwikkelen van een passend werkconcept. Vooral in verandertrajecten staat de beleving op scherp. Het succes van een verandering waarbij de adaptatie beklijft, valt of staat met goed change management. Ik zie regelmatig dat organisaties de kracht van change management onderschatten en vergeten. Door hier voorafgaand aan een project goed over na te denken, is het effect en bereik van de realisatie vele malen groter. Het positieve effect hiervan zien op de beleving is voor mij de kers op de taart! 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord