Is een contractaudit niet achterhaald?

Vier situaties waarin een contractaudit bijdraagt aan een partnership.

In tijden van strategische partnerships, best value en Vested lijkt de uitvoering van een contractaudit haaks te staan op het huidige gedachtegoed rondom samenwerking. Een samenwerking op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid is immers het ultieme doel. Een contractaudit hoeft dit niet in de weg te staan en kan zelfs helpen hier te komen. In dit artikel schetst onze Consultant Bart Mak vier situaties waarin een contractaudit bijdraagt aan een partnership waarin vertrouwen centraal staat. 

Situatie 1 | Contractaudit als finale toets voor ‘live’ gaan contract

Een strategisch contract staat aan de vooravond van de start. Opdrachtnemer – en gever willen graag onafhankelijk geverifieerd zien dat hetgeen is uitgevraagd en aangeboden, is geïmplementeerd in beide organisaties. In dat geval kan een nulmeting een finale toets zijn alvorens ‘live’ te gaan. Tijdens zo’n nulmeting worden aanbestedingsstukken getoetst op (juiste) implementatie en worden knelpunten in beeld gebracht voordat ze echt pijn gaan doen.

Situatie 2 | Emotie versus ratio 

Bij  de opdrachtgever kan, ondanks dat de KPI’s op groen staan, het beeld ontstaan dat de opdrachtnemer gemaakte afspraken niet nakomt of ‘windowdressing’ bezigt. Een audit op het contract én de operatie kan helpen om dit ‘onderbuikgevoel’ te verifiëren en hopelijk te weerleggen. Als inderdaad blijkt dat het gevoel juist was, helpen de resultaten in het opstellen van een gericht actieplan én bij de monitoring van resultaten.

Situatie 3 | Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De keuze om dienstverlening uit te besteden, ontneemt je als opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor ‘goed werkgeverschap’. Natuurlijk is dit verwoord in de eisen die je stelt aan de markt, maar wie verzekert jou dat hier na 5 jaar nog steeds de juiste invulling aan wordt gegeven? 

Situatie 4 | Krijg je waar  je om gevraagd hebt? 

In de praktijk zien we bij veel opdrachtgevers na zo’n twee jaar een verschuiving van aandacht naar de dagelijkse operatie en is er minder aandacht voor lange termijn afspraken met de opdrachtnemer. Een periodieke, operationele check – up op het Programma van Eisen en het aangeboden voorstel helpt je als opdrachtgever focus te behouden en geeft zicht de actuele omgeving versus ‘de papieren’ waarheid.

Contractaudit achterhaald? 

Nee, in onze ogen is een contractaudit, mits juist toegepast, zeker niet achterhaald en kan het je juist helpen om te komen tot écht partnership.
Niet voor niets voeren wij jaarlijks voor meerdere opdrachtgevers contractaudits uit. De wijze van uitvoering en inhoudelijk focus worden in overleg met u bepaalt. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie. Hartelijke groet, Bart Mak

Bel of mail onze experts

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord