Helderheid over contractafspraken, dat maakte het verschil.

Zadkine is één van de grotere opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. De afdeling Facilitair, Huisvesting & Vastgoed Management (FHVGM) is onderdeel van de centrale servicediensten van Zadkine. FHVGM wil een bijdrage leveren aan het onderwijs voor de 17000 studenten van Zadkine. Het contractbeheer en de contractmanagementfunctie is een belangrijke factor in de dienstverlening voor studenten en medewerkers. Zadkine stelde VFM de vraag om ondersteuning bij de herimplementatie van drie schoonmaakcontracten. Pim van Noort ging hier als adviseur contractmanagement mee aan de slag. Aanvullend pakte Maurice Vellinga tijdelijk de rol op van contractmanager.

Herimplementatie; probleemstelling

Zadkine heeft behoefte aan een herimplementatie van de drie schoonmaakcontracten. Deze contracten liepen al een aantal jaar. In de loop der jaren ontstonden diverse interpretaties over de gemaakte afspraken. Dit leidde tot discussies in de uitvoering en een wisselende beleving wat betreft de kwaliteit van de schoonmaak.

Herimplementatie; aanpak

We startten met gesprekken met diverse interne stakeholders om te kijken waar de pijnpunten binnen de contracten lagen. Hieruit kwam naar voren dat lang niet bij iedereen duidelijk was wat de contractafspraken over resultaatgericht schoonmaken waren. Daarom is er een integrale interne sessie gehouden met diverse interne stakeholders, waarbij we de belangrijkste afspraken uit het contract doorlichtten.

We organiseerden daarna met alle schoonmaak leveranciers workshops om ook met hen het contract door te lichten. Hierbij kwamen diverse zaken boven water om nader uit te werken. Denk aan afspraken m.b.t. jaarplanning en wat nu wel en niet periodieke werkzaamheden zijn. Deze zaken zijn vervolgens direct opgepakt of uitgewerkt in een overzicht met afspraken.

Herimplementatie; resultaat

Het belangrijkste resultaat van de herimplementatie is dat de relatie tussen de verschillende stakeholders en schoonmaakleveranciers is hersteld. Gemaakte afspraken over resultaatgericht schoonmaken worden door alle partijen hetzelfde begrepen. De relatie bepaalt het verdere verloop.

Herimplementatie; persoonlijk leerdoelen van Pim

“Bij de start van de opdracht had ik het idee een heel omslachtig of vaag schoonmaakcontract in handen te krijgen. Toen ik deze te zien kreeg, klopte mijn verwachting niet. Het contract zelf was duidelijk, de navolging en inrichting hiervan echter niet. Hier liep ik even op vast. In samenwerking met de opdrachtgever stelde ik mijn aanpak bij. We maakten goede afspraken over het vervolg om tot een goed resultaat te komen. Voor mij een leermoment om met een meer open vizier te starten”.

Interim Contractmanager: ervaring van Maurice

Samen met VFM legde Zadkine de basis voor goed contractmanagement in 2021. FHVGM heeft continu de focus doorontwikkeling. Specifiek voor het bewaken van de resultaten van de herimplementatie was extra capaciteit nodig. Aansluitend op de herimplementatie is vanuit VFM Maurice Vellinga gestart als interim contractmanager voor het managen van alle contracten van de afdeling FHVGM. Daarnaast speelt de aanbesteding sanitaire middelen. Daar levert Maurice inhoudelijke deskundigheid als een projectleider. Waar mogelijk helpt hij bij het nog verder professionaliseren van contractmanagement binnen Zadkine.

“Met mijn ervaring als docent in het onderwijs was het extra interessant om aan de andere kant van de tafel te zitten en verantwoordelijk te zijn voor alle contracten van FHVGM. De ambitie en inzet van Zadkine om contractmanagement te ontwikkelen was een fijne basis om als team de afdeling en heel Zadkine verder te ontwikkelen”.

Geïnspireerd op: https://www.vfm.nl/nl/projecten/interim-contractmanager

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord