Kim van Oosterom studeerde af bij VFM op het onderwerp: duurzaamheid borgen in contracten

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en veel organisaties zijn actief bezig om een positieve impact te maken op de maatschappij. Het onderwerp duurzaamheid krijgt door deze urgentie ook veel aandacht binnen het facilitaire werkveld. De afstudeeropdracht die ik in oktober 2021 voor VFM deed was een hele leuke uitdaging en een mooie manier om mijn studie facility management af te ronden.  

Hoe borgen facilitaire aanbieders duurzaamheid in contracten? 

Duurzaamheid komt terug in aanbestedingsdocumenten, maar hoe wordt het geborgd in het gehele contract? Hiernaar deed ik onderzoek. Het onderzoek bestond uit interviews en een benchmark in de periode van februari 2022 tot en met mei 2022.

Het resultaat 

Op strategisch vlak mist de concretisering bij een groot deel van de organisaties. De visie voor duurzaamheid is voor de meeste organisaties bekend. Echter uit onderzoek blijkt dat het opstellen van een passende strategie en het vertalen en het concretiseren hiervan lastig is. Daarnaast zijn nog niet alle organisaties intrinsiek gemotiveerd om duurzaam te ondernemen en stoeit men met het dilemma tussen winstgevendheid en duurzaam ondernemen.  

Een organisatie moet bereid zijn om te betalen voor duurzaamheid. Het borgen van duurzaamheid betekent het vastleggen van duurzaamheid in het contract en in de planning. Hiervoor moeten mensen beschikbaar zijn om metingen uit te voeren en de actiepunten hiervan structureel moeten worden meegenomen op de agenda. Pas wanneer duurzaamheid structureel ingebed is, kunnen verbeteringen aan de hand van de PCDA-cyclus toegepast worden. Dit houdt allebei de partijen scherp op het onderwerp en resulteert in de meest impactvolle uitkomst. Al deze activiteiten kosten tijd - en tijd is geld. Draagvlak en intrinsieke motivatie is daarom ontzettend belangrijk voor een positieve impact.  

De werkwijze 

Ik zette verschillende manieren van onderzoek in. Het onderzoek startte met een uitgebreid literatuuronderzoek naar het aanbestedingstraject, contractmanagement en duurzaamheid. Hieruit kwam informatie om verder te gebruiken in de volgende stap van onderzoek, de interviews. De interviews zijn uitgevoerd onder een aantal consultants van VFM, opdrachtgevers van VFM en een expert op het gebied van contractmanagement. De praktijkervaring vanuit ervaringsdeskundigen was ondersteunend voor het literatuuronderzoek. Vervolgens heb ik verschillende manieren om duurzaamheid te borgen gebenchmarkt.  

Reactie van de markt 

Om de resultaten van het onderzoek in de huidige situatie te testen is er na het afronden van de afstudeeropdracht een stelling geplaatst op LinkedIn. De stelling luidt als volgt: ‘’ Duurzaamheid moet bij de gunning voor een aanbesteding meer meetellen dan winstgevendheid’. Hier hebben 108 mensen uit het werkveld hun mening over gegeven door te kiezen voor het meest passende antwoord. Onderstaand staan de resultaten in het figuur, deze zijn vergelijkbaar met de resultaten van het afstudeeronderzoek. Het grootste deel van de respondenten geeft aan dat duurzaamheid in combinatie moet met winstgevendheid. Duurzaamheid wordt voornamelijk geïmplementeerd op een manier die ook gunstig is op financieel gebied. Denk hierbij aan zuinig gebruik van materialen. De intrinsieke motivatie voor duurzaam ondernemen en de bereidheid om te betalen voor duurzaamheid is nog niet in alle bedrijven ontwikkeld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord