Grip op uw facilitaire (contract)kosten

In vier stappen naar concrete acties

Leveranciers- en contractmanagement is cruciaal voor het beheersen van kosten. Vragen als hoe gaan we om met gemaakte contractafspraken, nu, maar ook in de toekomst? En stel ik moet voor mijn facilitaire afdeling mijn uitgave verminderen, op welke onderdelen kan dit dan? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen is het belangrijk om grip te krijgen op uw contractportfolio en de hieruit voortkomende kosten, risico’s én het verbeterpotentieel.  
 
Kostenbesparing en verbetering dienstverlening 
Onze ervaring leert dat substantiële kostenbesparingen in contracten mogelijk zijn en het tevens de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren. Om financiële en contractuele verbeteringen mogelijk te maken is het noodzaak om eerst de ‘thermometer’ in de facilitaire organisatie te steken. 
 
Wij geven u zicht op uw contractportfolio 
VFM kan u helpen om inzicht te krijgen in uw huidige contractportfolio. Er zijn hiervoor verschillende methoden die wij toepassen. Daarvoor organiseren wij allereerst een oriënterend gesprek om te bepalen waar uw behoeften liggen en welke informatie beschikbaar is. 
 

Hoe gaan wij aan de slag?

De volgende stappen voeren wij, afhankelijk van de situatie, uit.

 • Een Spend analyse waarin wij diverse financiële onderdelen onder de loep nemen, zoals:  
  - Uitgaven per organisatieonderdeel; 
  - Uitgaven per product of dienst;
  - Uitgaven per leverancier;
  - Uitgaven op basis van onderliggende contracten; 
  - Uitgaven zonder contract;
 • Het in kaart brengen van de contractuele risico’s door middel van een risicoscan.
 • Een contractsegmentatie om te bepalen wat uw strategische contracten zijn en hoe de contracten gemanaged worden.
 • Voor alle situaties geldt dat het van belang is om uw contractregistratie op orde te hebben om inzicht te krijgen wanneer de einddatum van een contract verloopt. 

Wat levert het u op?

Bovengenoemde methoden geven een beeld hoe wij inzicht kunnen verkrijgen om te bepalen waar het verbeterpotentieel zit en waar er concrete acties kunnen worden ondernomen. Onze bevindingen delen wij met u in een overzichtelijke, op maat gemaakte rapportage met heldere conclusies en verbeteradviezen waarin we inzoomen op: 
 
 • Bepalen of er nog behoefte is aan de huidige dienstverlening;  
 • Bundelen van behoefte en/of volume over organisatieonderdelen heen, waardoor er verbeterde kwaliteit en besparingsmogelijkheden ontstaan;  
 • Verouderde contracten komen aan het licht en kunnen worden heronderhandeld, waardoor contractcondities beter aansluiten op de huidige situatie. 
Heeft u vragen over uw contractafspraken, -kosten, -risico’s of hoe u straks verder moet met uw huidige contracten? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze consultants Bart Mak of Rasha Dierckx. Zij kijken graag met u mee om te bepalen waar uw behoeften en wensen liggen. Want; elke organisatie en elk contract is uniek. Daar bieden wij u graag een op maat gemaakt advies voor aan!

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord