Indexaties binnen schoonmaak... Hoe pak ik dat aan?

Indexaties schoonmaak 

Indexaties, ook wel prijsaanpassingen genoemd, spelen een cruciale rol in de dynamische wereld van de schoonmaak. Indexaties stellen schoonmaakbedrijven in staat om zich aan te passen aan de stijging van arbeids- en materiaalkosten. Een aangekondigde stijging van 12% in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) binnen de schoonmaakbranche heeft aanzienlijke invloed gehad op de manier hoe indexaties worden berekend en toegepast bij schoonmaakcontracten. Onze consultant Maurice Vellinga geeft inzicht in de ontwikkelingen van de CAO en adviseert u hoe hiermee om te gaan bij het maken van afspraken wat betreft de indexatie van 2024. 

De CAO ontwikkelingen

Dankzij recente wijzigingen van de CAO in de schoonmaakbranche hebben schoonmaakmedewerkers reden tot optimisme. De CAO heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en lonen van deze medewerkers. De volgende loonsverhogingen zijn afgesproken: 

  1. 3,5% per 1 november 2023 
  2. 3% per 1 januari 2024 
  3. 5,5% per 30 juni 2024 

Deze loonsverhogingen hebben niet alleen een directe positieve invloed op de financiële situatie van het schoonmaakpersoneel, maar verhoogt ook de algemene tevredenheid en motivatie onder schoonmaakpersoneel. De verbeteringen illustreren het groeiende bewustzijn van de waarde van deze essentiële arbeidskrachten en benadrukken de inzet om eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden te bevorderen in de schoonmaakindustrie.  

Naast deze wijziging in de CAO hebben ook wetswijzigingen en prijsstijgingen van middelen en materialen invloed op het prijsniveau. Al deze wijzigingen hebben invloed op de jaarlijkse indexatie. Schoonmaakdienstverleners geven aan dat soms ondanks de contractuele afspraken omtrent indexaties, deze niet altijd de kosten volledig dekken. Hoe moet je hier als opdrachtgever mee omgaan?  

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag ontwikkelde in 2022 een handreiking. VFM ondertekende in 2012 de code en onderschrijft ook deze de handreiking. 

 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag adviseert gemengde indexsystematiek 

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag vormt dé sociale standaard voor de schoonmaakbranche, opgesteld door vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, intermediairs en vakbonden. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt dat het verstandig is om contractuele afspraken omtrent indexaties te maken, zodat de schoonmaakdienstverlener de afgesproken kwaliteit kunnen behouden. Wat betreft contracten met een grote looncomponent, zoals in de schoonmaakbranche het geval is, adviseert Code Verantwoord Marktgedrag een gemengde indexsystematiek. Deze indexsystematiek benadert de werkelijke kostenstijgingen beter, omdat het mogelijk is om de kosten van de looncomponent deels te koppelen aan de CAO en de kosten van middelen en materialen deels te koppelen aan het Consumenten Prijsindexcijfer (Code Verantwoordelijk Marktgedrag, 2023). 

VFM is het inhoudelijk eens met het genoemd advies, omdat dit het beste aansluit bij de kenmerken en dynamiek van de schoonmaakbranche. VFM ziet ook dat dit advies afwijkt van veel reeds lopende overeenkomsten.  

 

Wat betekent dit voor uw schoonmaakcontract? 

Het is van essentieel belang om open in gesprek te gaan met uw leveranciers. Een gesprek vormt de basis voor een succesvolle samenwerking en een goede relatie. Het stelt beide partijen in staat om de verwachtingen en zorgen met betrekking tot de indexatieafspraken duidelijk te communiceren en tegelijkertijd te luisteren naar het perspectief van de schoonmaakdienstverlener. Door de dialoog aan te gaan kan er gewerkt worden aan een bevredigende oplossing.  

Wanneer je geen afspraken hebt gemaakt over indexeringen, is het verstandig om het gesprek met de schoonmaakpartner aan te gaan om voor op lange termijn af te spreken wat een eerlijke en realistische manier van indexeren is. VFM adviseert hierin een gewogen index, omdat dit de kostenstijgingen van zowel de looncomponent als de middelen en materialen het best laat terugkomen in de indexatie. 

Ligt de situatie ingewikkelder en/of ben je opzoek naar een sparringspartner? Neem gerust contact op met Maurice Vellinga, één van onze experts!  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord