Is uw facilitaire dienstverlening al data gedreven?

In toenemende mate maken facilitaire organisaties gebruik van informatie die uit data komt ter verbetering van dienstverlening. Deze ontwikkeling kent een aantal uitdagingen voor ons werkveld. Desondanks gelooft VFM  dat data driven FM de toekomst heeft. Via kleine en praktische stappen naar betere regie.

Onderzoek naar gebruik van facilitaire data

Wouter Hooiveld voltooide in 2022 zijn afstudeeronderzoek over de wijze waarop data een bijdrage kan leveren aan de optimalisatie van de werkomgeving -en beleving van organisaties. We zien steeds meer trends en ontwikkelingen in de facilitaire branche waarbij data en facility management met elkaar verweven raken. Tegelijkertijd signaleren we dat er nog genoeg uitdagingen zijn die het lastig maken om data driven werken te kunnen realiseren.

  1. Het is op dit moment lastig aan te tonen wat de toegevoegde waarde van data is om de kwaliteit van dienstverlening en de werkomgeving te verbeteren. Hierbij kan worden gedacht aan data met betrekking tot het binnenklimaat, de bezetting van het gebouw of het schoonmaak proces in de organisatie. Waarmee toon je aan dat juist gebruik van data leidt tot hogere productiviteit en een gezondere, betere werkwijze?
  2. De behoefte van organisaties is om data te gebruiken om tot besluitvorming te komen vanuit een integrale visie. Hoe koppel je systemen zonder te verzanden in complexiteit? We zien dat organisaties op zoek zijn naar de juiste manier om van grote en complexe datasystemen naar begrijpelijke én werkbare systemen te komen. Systemen die werken om de facilitaire processen te verbeteren. We zien organisaties keuzes maken voor eenvoudige en korte termijn oplossingen. Daarmee kan sneller impact gemaakt worden en is vervolgens te  gebruiken als rechtvaardiging voor volgende stappen. Dan is integraties van verschillende software pakketten nodig maar dat nadeel wordt geaccepteerd. 

Als vervolg op het afstudeeronderzoek is een poll uitgezet waarbij getoetst is in welke mate facilitair managers momenteel met data werken om doelstellingen te realiseren. Uit de antwoorden blijkt dat er grotendeels nog met meerdere systemen wordt gewerkt en dat slechts 8% van de respondenten gebruik maakt van een integraal dataplatform. Binnen VFM geloven we dat een breed gedragen integrale aanpak van data belangrijk is om waarde toevoegend te zijn voor de organisatie

Wat kan data management betekenen voor FM?

Wij zijn ervan overtuigd dat data driven FM dé toekomst heeft. De afgelopen jaren was er veel aan de hand.  Denk aan Covid-19, energiecrisis en tekorten in personeel en producten. Daardoor nam de behoefte toe aan flexibilisering in de huisvesting en dienstverlening. Het inzetten van data en inrichten van systemen met dashboards geeft het inzicht dat nodig is om keuzes te maken.

VFM gelooft in een integrale aanpak van datamanagement, die soft- en hardservices combineert. Veel systemen, dashboards etc. worden vanuit één type dienstverlening of één invalshoek benaderd. Bijvoorbeeld wanneer een facilitaire organisatie meer behoefte heeft aan data-gestuurde schoonmaak wordt de schoonmaakpartij voor een systeem benaderd. 

Interessant wordt het als de sensoren voor de schoonmaak, ook data genereren voor andere toepassingen. Kunnen die sensoren bijvoorbeeld ook het CO2 gehalte in de ruimte meten? Zo nee, kan het handig zijn om deze sensoren met meer functionaliteiten uit te breiden. Kunnen we het systeem ook overnemen als de schoonmaakdienstverlening eindigt? Interessant is ook de vraag in hoeverre het mogelijk is om andere partijen/ketenpartners in hetzelfde systeem mee te laten kijken. Deze afhankelijkheid tussen dienstverlening en systemen heeft grote invloed. En is belangrijk om mee te nemen zodat de organisatie continu blijft verbeteren, blijft toetsen en is essentieel om optimaal gebruik van de data te maken.

Onderstaande afbeelding geeft weer hoe wij vanuit VFM deze integrale benadering zien. 

Hoe gaan wij verder?

Vanuit VFM zijn we bezig om data driven FM verder te brengen. We kijken waar de behoefte van opdrachtgevers ligt en hoe de huidige markt van leveranciers hierop aan sluit. Binnenkort publiceren wij een whitepaper waarin we de markt en onze visie hierop verder uitwerken.

Aansluitend gaan we graag in gesprek, zowel met opdrachtgevers als facilitaire partners binnen data driven FM. We willen de diepte in gaan op het onderwerp om nog beter te zien wat de behoefte is, wat de markt biedt en waar de knelpunten zitten. 

Wat ons betreft is datamanagement niet een complex toekomstonderwerp, maar een kans om dienstverlening te optimaliseren.

Praat u mee? Lennart maakt graag een afspraak met u! 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord