VFM & MVO

Alles over verantwoord maatschappelijk ondernemen binnen de muren van VFM

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor VFM belangrijk. Niet alleen hebben wij de ambitie opdrachtgevers te helpen bij hun duurzaamheidstransitie, maar ook vinden wij het belangrijk te kijken hoe wij onze eigen bedrijfsvoering inrichten. “Practice what you preach”. 

 

MVO-ambitie

In 2014 certificeerden wij ons trots volgens de MVO-Wijzer. De integraliteit van de MVO wijzer past bij de wijze waarop VFM met het thema bezig is en wenst te zijn. Het model van de MVO-wijzer bestaat uit 9 MVO-thema’s. Ieder jaar kijken wij hoe wij deze MVO-thema’s willen invullen en stellen wij voor onze eigen organisatie duurzaamheidsdoelstellingen op. 

Als adviesbureau hebben wij de volgende MVO-ambitie opgesteld: 
“VFM heeft als facilitair adviesbureau de ambitie om duurzaamheidsexpert te worden in de facilitaire branche. Doel is om de facilitaire branche te verduurzamen door te inspireren, adviseren en stimuleren.”

Wij vinden het belangrijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Vanuit die intrinsieke motivatie wil VFM organisaties helpen om ook de transitie te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering, middels het (in)direct teweeg brengen van een positieve impact binnen de facilitaire bedrijfsvoering. Maar hoe doe je dat? 

Groei en Verbinding 

VFM richt haar eigen organisatie een duurzame wijze in. Elk jaar maken wij daarin nieuwe stappen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is namelijk een breed thema. De 9 MVO-thema’s geven ons houvast. 

Hieronder hebben wij een aantal acties die wij in 2022 hebben uitgevoerd op het gebied van MVO ter inspiratie toegelicht.  

  • 2022 stond voor VFM in het teken van groei. Onze organisatie heeft veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. We legden de focus op het behouden van de VFM-cultuur en het wegwijs maken van onze nieuwe collega’s met de kernwaarden die leidend zijn in onze bedrijfscultuur en bedrijfsvoering, namelijk: Verbinding, Vrijheid en Vertrouwen. Ons onboardingsprogramma hielden we tegen het licht en pasten het aan. 
  • Daarnaast verbouwden wij in 2022 ons kantoor vom zo beter gebruik te maken van de beschikbare ruimte, hybride werken te optimaliseren en om verbinding tussen collega’s en klanten ook op een fysieke manier te kunnen faciliteren. Een verbouwing is een optimaal moment om duurzame keuzes te maken. Zo hebben wij onder andere veel meubilair hergebruikt in het ontwerp, de akoestiek verbeterd met duurzame oplossingen, bestaat onze nieuwe vloerbedekking bijna volledig uit gerecycled materiaal en maakten wij ons kantoor letterlijk groener door meer planten toe te voegen.  
  • Verbinding is één van onze kernwaarden. Wij verbinden in ons dagelijks werk facilitaire professionals aan opdrachtgevers. Wij verbinden ook facilitaire professionals met elkaar door kennisevents te organiseren. Dit jaar hebben wij 2 webinars georganiseerd over de thema’s contractmanagement en Sustainability in de keten. Ook verbinden wij studenten graag met het facilitaire werkveld. Zo zijn we aanwezig geweest bij kennisevents en hebben wij dit jaar 2 stagiaires gehad die bij ons hun scriptieonderzoek hebben uitgevoerd. Dit jaar heeft VFM intern de Sport&Fun opgezet om zo collega’s met elkaar te verbinden. Een groep collega’s heeft 100 km gefietst tijdens de Tour- Facilitair, er was een VFM-familiedag en medewerkers geven elkaar ludieke cadeaus via  de verjaardagsketting. 

Met dit artikel willen wij een kleine inzage geven hoe wij als organisatie omgaan met MVO. 
MVO binnen je eigen organisatie toepassen betekent meer dan alleen het uitvoeren van duurzame (groene) initiatieven. Het gaat ook om hoe je personeelsbeleid is ingericht, een goed bestuur, hoe je omgaat met de omgeving, wet- en regelgeving en de keten waarin jouw organisatie actief is etc. 
VFM maakt, naast het inrichten van een duurzame bedrijfsvoering binnen de eigen organisatie, gebruik van haar corebusiness, het delen van kennis, om haar bijdrage te leveren aan MVO. 

Elke stapt helpt om een duurzamere wereld te realiseren. Doet jouw organisatie ook mee? 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord