VFM start Platform Reizigersvervoer voor facilitaire professionals

Dinsdag 11 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats van het Platform Reizigersvervoer. Een initiatief van VFM voor facilitaire professionals actief in de sectoren openbaar vervoer en luchtvaart met als doel om duurzame kennisdeling en samenwerking te stimuleren. Negen professionals werkzaam bij o.a. stadsvervoer, spoorwegen en luchthavens hebben zich aangesloten bij het platform dat ieder kwartaal bij elkaar komt rondom een thema.


Intercollegiale kennisdeling

VFM heeft de afgelopen jaren een stevige positie verkregen in de sectoren openbaar vervoer en luchtvaart. Wij zien dat veel organisaties binnen dit werkveld met dezelfde thema’s bezig zijn, maar dat de intercollegiale kennisdeling beperkt is. Dit was de reden om voor deze specifieke branche een platform te creëren.


Thema’s

De platformbijeenkomsten worden georganiseerd rondom actuele thema’s zoals duurzaamheid, klantbeleving en inkoop waarbij ruimte is voor kennisdeling en discussie. Het thema van de eerste bijeenkomst was ‘de reis van de reiziger’. Beautiful Lives, een marktonderzoeksbureau, gaf de deelnemers inzicht in het belang van een goede klantdefinitie voor een optimale klant- of reizigersbeleving. Waarom is het zo belangrijk als opdrachtgever om te weten wat je klant bezighoudt, hoe kom je hier achter en vooral, hoe speel je hier op in? Op basis van deze vragen deelden de deelnemers hun ervaringen en was er veel herkenning bij de ingebrachte voorbeelden. Een belangrijker conclusie van de deelnemers was dat zij de reiziger nog beter kunnen bedienen wanneer zij de reis van de reiziger integraal benaderen, dus bijvoorbeeld van metro – naar station – tot luchthaven.


Reacties van de deelnemers

De reacties op de eerste bijeenkomst zijn positief en leverde genoeg vragen en onderwerpen op om met elkaar over in gesprek te gaan. Kortom, reden genoeg om op korte termijn een vervolgbijeenkomst te plannen. Bent u nu ook een facilitair professional en actief in de sector openbaar vervoer of luchtvaart en wilt u graag deelnemen aan dit platform? Neemt u dan contact op met VFM via 030-273 50 70 of info@vfm.nl.

Bel of mail onze experts

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord