Op de foto: Martine de Kok, Victor van Hooijdonk, Bort Nieuwboer, Ellen van der Veen en Bart Mak

VFM verstevigt positie met nieuwe partnerstructuur 

2018 is een bijzonder jaar voor VFM facility experts. We vieren ons 20-jarig jubileum en maken ons klaar voor de toekomst. Vanaf maart 2018 kent VFM een andere partnerstructuur. De vier MT leden Bort Nieuwboer, Martine de Kok, Bart Mak en Ellen van der Veen zijn vanaf dat moment partners naast oprichter en directeur Victor van Hooijdonk. Hiermee geeft VFM nadrukkelijk vorm aan één van haar kernwaarden: verbinding. Brigitta Schoonwater legt haar rol als directeur neer. Zij zal nauw betrokken blijven bij VFM als Associate partner. 

Victor van Hooijdonk, directeur van VFM over deze ontwikkeling:
“Met deze stap geven we vorm en inhoud aan onze ambitie om het bureau verder uit te bouwen. Wendbaarheid van organisaties wordt ons inziens leidend de komende jaren voor alle organisaties. De omgeving verandert snel en dat vraagt wat van onze verandercapaciteit. Door nadrukkelijk in te zetten op het maximaal benutten van kwaliteiten met meer autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, worden we strategisch wendbaarder. Dit doen we vanuit het vertrouwen dat we hebben in de mensen die bij ons werken. Zij bepalen de toekomst van ons bedrijf. We zullen daardoor nog beter kunnen anticiperen en reageren op vragen van onze opdrachtgevers."

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.
Akkoord