Wendbaar Werken

Speelruimte in de werkomgeving van morgen

Uw gebouw is meer dan alleen een werkplek. Het reflecteert uw organisatiecultuur. Een goede werkplek levert een positieve bijdrage aan het welzijn, het prestatievermogen en de gezondheid van medewerkers. 

Door de Corona crisis kijken we anders tegen werk en het gebruik van kantoor aan. Hoe houdt u vast wat waardevol was én anticipeert u op de veranderingen? Wij ontwikkelden een tool waarmee u snel en gedegen antwoord krijgt op de vraag: 'Hoeveel ruimte en faciliteiten heeft onze werkomgeving straks nodig?'

Mobiliteit- en werkpatronen 

Het onderzoek baseren we op patronen vanuit een wetenschappelijk afwegingskader. Een mobiliteit patroon of werk patroon geeft inzicht in hoe een medewerker werkt en waar hij dat doet. Binnen het component mobiliteit onderscheiden we intern vast, intern mobiel, intern & extern mobiel en extern mobiel (Green & Meyerson, 2011). We laten zien in welke mate uw medewerkers bewegen, zowel binnen als buiten de werkomgeving. Met het werkpatroon kijken we meer naar wat voor soort werk er verricht wordt. Dit verdelen we over individueel routinematig, geconcentreerd werk, groepswerk en overbrengen van kennis (Duffy, 1997).  

Op basis van het inzicht dat we verkrijgen uit dit onderzoek analyseren we wat de veel voorkomende patronen zijn. We maken hiermee een doorvertaling naar een Ruimtelijk Programma van Eisen voor de werkomgeving. Anders gezegd: u voorkomt dat u een situatie creëert waar veel voorzieningen en faciliteiten niet- of nauwelijks gebruikt worden enerzijds en anderzijds dat er zaken gemist worden.  

Aanpak

Vanuit de huidige situatie, het medewerkersbestand en de werk- en mobiliteitspatronen bepalen we de GAPS met de gewenste situatie. 

De eerste stap is het verkrijgen van de gegevens over de mensen in uw organisatie. In een formatie overzicht verzamelen we geanonimiseerd de gegevens van elke functie en of hij/zij bijvoorbeeld intern en extern mobiel en groepswerk als patronen heeft. De ervaring leert dat HR en de teammanagers/leidinggevenden dit het beste op de verschillende functies in kunnen schatten. Wij assisteren bij deze stap met informatie en formats. Vanaf deze stap ligt de nadruk op het werk meer bij VFM en nemen wij u mee in afstemming en resultaten. 

Resultaat? Een werkomgeving die voor u werkt!

Een overzichtelijk ruimtelijk programma voor uw toekomstige kantoor, dat zo aan een interieurarchitect meegegeven kan worden. Er staat in hoeveel werkplekken (primair en secundair) er nodig zijn, net als alle andere faciliteiten die het werk ondersteunen. Denk aan een overleg ruimte in verschillende mate, concentratie en video bel ruimtes, pantry’s maar ook ontspanningsruimte of douche faciliteiten maken we concreet. Op basis van deze analyse krijgt u een onderbouwd advies voor de ontwikkelrichting van uw huisvesting. Geen vage concepten, wel een praktisch en direct toepasbaar advies.

Wat ontvangt u van ons?

  • ​Een rapport met:
    • Totaal benodigd aantal m² in verschillende heldere overzichten
    • Type werkvoorzieningen en faciliteiten afgestemd op de ruimtebehoefte van uw medewerkers
    • Potentiële besparing op huisvestingslasten
    • Potentiële kansen voor het werk van uw medewerkers en de organisatie 
  • Een A4 advies over uw huisvesting

In vier weken is het duidelijk waar de potentie, verandering en besparing zit in uw werkomgeving. 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze consultants.  

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord