Werkomgeving & Services

De drie-eenheid van gebruiker, FM/HRM/ICT en de organisatie

Hoe creëer je een visie op werkomgeving en services? VFM kijkt naar de drie-eenheid van gebruiker, FM/HRM/ICT en de organisatie. Het succes hangt af van de mate waarin dit op één lijn gebracht kan worden. Onze consultants Alex de Groot en Yorick Vlaar laten je graag zien hoe je een werkomgeving realiseert die vóór u en de organisatie werkt. De vraag zetten wij in breder perspectief en we onderzoeken de relatie tussen de werkomgeving en services.

1. Organisatie 

Als je onderdeel uitmaakt van een organisatie dan heb je als individu en groep mensen grofweg eenzelfde doelstelling. Je werkt in de organisatie om deze doelen te halen. Sport vormt altijd een mooie metafoor. Een team probeert de Tour de France te winnen met één sterke kopman. Het hele team en de begeleiding werkt hieraan. Er zijn meer dan genoeg parallellen te bedenken met zakelijke doelstellingen en bedrijven. Ook in zakelijke context is van belang om aspecten zoals visie en ambities, leidende principes en normen & waarden inzichtelijk te maken. De centrale vraag is waarom je als organisatie iets nastreeft en hoe de gewenste manier van werken bij dient te dragen aan de organisatie doelen. Uiteindelijk moeten de gebruikers zich kunnen identificeren met het desbetreffende organisatiedoel. Het werkconcept dient als weergave van dit organisatiedoel en zet het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden kracht bij.  

2. Gebruiker 

Het succes van een werkomgeving valt of staat met de mogelijkheid van de gebruikers om zich te kunnen identificeren met het gekozen concept. Het concept van de nabije toekomst draait om diversiteit, duurzaamheid en functionele identiteit. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de werving en retentie van talent in sterke mate wordt bepaald door de werkomgeving. De beste professionals willen werken op plekken die inspireren, faciliteren en frictieloos opereren. Als een professional alles wil brengen en geven voor een doel, moet hij/zij dat ook voelen in de voorzieningen en faciliteiten die hem/haar geboden worden. Op basis van de principes van user design en user experience werken wij zo al jaren aan onze projecten. VFM heeft hierin een eigen werkwijze, die we afstemmen op onze opdrachtgever. Het samenvoegen van de werkomgeving en services en integraler werken is voor ons al jaren dé aanpak. 

3. Facility Management, HR & ICT

Het realiseren van een werkomgeving start voor ons bij het ophalen van organisatie- en gebruikersperspectief en informatie. De afdelingen FM, HR en ICT zijn essentieel in de vervolgstappen en voegen expertise en inhoud toe. In zekere zin zijn de deze afdelingen te zien als ‘enablers’. ICT maakt mogelijk dat je ook in een restaurant kan werken. HR-beleid maakt het mogelijk dat je thuiswerkt en de inrichting van je Facilitaire services en het projectmanagement zorgen voor het cement tussen de stenen. 
Verder is het belangrijk om te kijken naar de relaties tussen deze drie afdelingen. Streven ze eenzelfde doel na of spelen er individuele (afdelings)belangen? Wij zien dat integraliteit tussen de drie genoemde afdelingen bijdraagt aan het realiseren van een werkomgeving die organisatie breed wordt gedragen. Tevens is de individuele bijdrage van deze afdelingen van doorslaggevend succes bij het realiseren van een werkomgeving die aansluit op de behoeften van een desbetreffende organisatie.

Hoe verder met de Werkomgeving & Services?

Alleen als een organisatie bereid is vanuit breder perspectief te kijken naar de werkomgeving, lukt het om een aantrekkelijke, passende en duurzame werkomgeving te realiseren. Hierna volgt een grote uitdaging, het realiseren van de synergie tussen de werkomgeving en de services die nodig zijn om het werkconcept te laten slagen. Wij menen dat de services ondersteunend moeten zijn aan het concept de organisatie koos. Het is dan ook van groot belang dat de afhankelijkheden tussen het werkconcept en services inzichtelijk zijn en direct vanaf implementatie goed worden ingeregeld. 

Wil je meer wetenover onze visie en ons werk? Onze consultants Alex de Groot en Yorick Vlaar gaan graag met je in gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord