Werkstijl analyse

Solide basis voor het verdere ontwikkelproces van de (nieuwe) werkomgeving

Onzekerheid, aanpassingen, er is veel veranderd in de werkomgeving in 2020. Wat betekent dit voor 2021 en de jaren daarna? Te midden van de storm COVID-19 openbaren zich ontwikkelingen die anders pas over 10 jaar of later op ons pad zouden zijn gekomen. Veel van deze kansen komen samen in de werkomgeving post COVID-19.

Werkstijl analyse

Met een krachtige en duidelijke methodiek maken wij inzichtelijk welke behoeften, wensen, problemen en uitdagingen organisaties en medewerkers ervaren. We vertalen dit door naar ruimtelijke consequenties. Met deze methodiek voorzien we in antwoorden op een aantal essentiële vragen, zoals:
  • Welke manier van werken verrichten we primair en secundair op kantoor en is de functie van het kantoor gewijzigd?
  • In welke profielen kunnen wij onze medewerkers indelen? Wat is daarbij belangrijk voor de veel voorkomende profielen en de organisatie?
  • Wat is de invloed van nieuw beleid op thuiswerken? Gaan we thuiswerken structureel toevoegen aan onze manier van werken? 
  • Wat heeft dit voor consequenties voor mijn concept, m² behoefte, indeling en kwantitatieve invulling van voorzieningen en faciliteiten?
Hoe doen we dit? Met een snel en zorgvuldig werkstijlenonderzoek ontstaat inzicht in bovenstaande onderwerpen. En deze inzichten vormen een solide basis voor het verdere ontwikkelproces van de (nieuwe) werkomgeving. 


Benieuwd hoe? In het nieuwe jaar publiceren wij een reeks artikelen waarin wij onze werkwijze nader toelichten. 

We wensen iedereen fijne dagen en een goed nieuwjaar. 

Het team van VFM Facility Experts

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord