Whitepaper | De drie voorwaarden voor wendbaar Facility Management

Whitepaper | De drie voorwaarden voor wendbaar Facility Management 

De traditionele managementopvattingen en beleidscycli, zoals we deze kennen binnen Facility Management, lijken steeds minder van toepassing. Meerjarenplannen waarbij ervan uit wordt gegaan dat er gedurende kortere of langere termijn een relatief stabiele situatie optreedt, worden ingehaald door snelle veranderingen. Wendbaarheid is de nieuwe meerjaren strategie!

Wendbaarheid

Steeds meer facilitaire organisaties gaan op zoek naar nieuwe manieren om met deze dynamiek om te gaan. Zij proberen de dynamiek te omarmen in plaats van te beheersen. Dit vraagt om een verandering in werkwijze en grondhouding waarbij wendbaarheid centraal staat. Wat betekent het voor uw strategietrajecten? 

De drie voorwaarden voor wendbaar Facility Management 

Download de whitepaper en lees hoe u de beweging kunt maken naar een wendbare strategie en projectmatige aanpak. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord