Onze MVO ambitie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) krijgt een steeds belangrijkere plek in onze manier van leven en werken. Binnen VFM nemen wij het voortouw in de veranderende vraag van de samenleving, zowel in onze eigen bedrijfsvoering als in de advisering naar onze opdrachtgevers.  

Als facilitair adviesbureau hebben wij de ambitie om de facilitaire branche actief te verduurzamen. Dit doen wij door te inspireren, adviseren en stimuleren. Wij vinden het belangrijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Vanuit die intrinsieke motivatie wil VFM organisaties helpen om ook de transitie te maken naar een duurzamere bedrijfsvoering, middels het (in)direct teweeg brengen van een positieve impact binnen de facilitaire bedrijfsvoering

Vanuit onze ambitie om als organisatie concreet en aantoonbaar aandacht te hebben voor MVO:

  • Zijn wij MVO gecertificeerd volgens de richtlijn ISO 26000. Meer informatie over de MVO Wijzer en wat dit inhoudt leest u hier.
  • Partner van MVO Nederland
  • Ontwikkelen en publiceren wij een onafhankelijk duurzaamheidsonderzoek in de facilitaire markt. 
  • Stimuleren wij onze medewerkers om ook buiten het werk het verschil te maken. Iedere werknemer krijgt jaarlijks extra verlof om te besteden aan vrijwilligerswerk.
  • Hanteren wij de NEVI gedragscode en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in al onze inkoopprojecten 
  • VFM werkt geheel klimaatneutraal en compenseert jaarlijks de gehele CO2–uitstoot door te investeren in bijv. hoogwaardige klimaatprojecten via Trees for Travel.
  • Ieder jaar kiezen wij een of meerdere goede doelen om aan te doneren. Wij hebben o.a al de volgende goede doelen gesponsord: SWGN, Cliniclowns, Friendschip Sports Centre Amsterdam en Alpe d’Huzes.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord