Platformen

Onze consultants staan dagelijks in verbinding met professionals en -organisaties in alle branches van het faciltaire werkveld. Wij zien dat organisaties vaak met dezelfde vraagstukken en thema's bezig zijn maar dat kennisdeling beter kan.

Om deze reden organiseren wij regelmatig bijeenkomsten rondom actuele thema's en richten wij platformen op om kennisdeling te stimuleren. Niet alleen kennisdeling met andere organisaties maar ook met andere generaties, zoals young professionals, met als doel elkaar te inspireren tot co-creatie.

Onze huidige platformen: 

  • Young Facility Innovators 
  • Platform Facilitair Utrecht
  • Platform Reizigersvervoer

Young Facility Innovators 


Met het Young Facility Innovators platform verbindt VFM talentvolle young potentials aan facilitaire organisaties. Het doel van het platform is het benutten van het innovatieve vermogen van jonge talenten enerzijds. Anderzijds biedt het jonge talenten de kans om naast hun studie of baan een kijkje in de keuken te nemen bij een facilitaire organisatie. De groep komt minimaal één keer per kwartaal bij elkaar voor het geven van presentaties, intervisie en interactie met het facilitaire bedrijf. 

Young Facility Innovators l Rabobank 


Het eerste platform werd in 2014 opgericht in samenwerking met Rabobank Nederland. Twaalf young potentials werden door VFM geselecteerd en gingen met hun kennis en frisse blik aan de slag met actuele thema's binnen Rabobank. De Young Facility Innovators hebben onder andere een manier bedacht om het landelijk delen van vergaderruimte bij Rabobank te stimuleren. Zij hebben de theorie van neuromarketing ingezet om het marktplein nog aantrekkelijker te maken voor medewerkers. Daarnaast hebben zij inzicht gegeven in hoe het inkoopproces kan bijdragen aan ondernemerschap van de leveranciers. 

Het platform kreeg in de loop van de tijd een andere bezetting. Een aantal Young Facility Innovators nam afscheid en nieuwe deelnemers startten, Het platform heeft een vaste positie gekregen maar is daarnaast voortdurend in ontwikkeling en op zoek innovatief talent! 

Young Facility Innovators l Cordaan


Het eerste Young Facility Innovators is zodanig succesvol, dat in 2016 een tweede platform is gestart in samenwerking met Cordaan, een zorginstelling in Amsterdam. Twaalf Young Facility Innovators zijn hier gestart en richten zich op vraagstukken en uitdagingen van Cordaan in relatie tot Facility Management. De groep komt gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar. In iedere bijeenkomst staat een ander vraagstuk of thema centraal. De bijeenkomsten worden voorbereid door twee of drie Innovators die zich verdiepen in het thema en met verschillende werkvormen de groep uitdagen om met creatieve oplossingen te komen. Op deze manier kun je écht bijdragen aan de facilitaire uitdagingen van Cordaan, sta je in direct in contact met vakspecialisten en werk je aan je presentatie-skills, adviesvaardigheden en creativiteit. En dat allemaal met een leuke groep studenten en starters! Ook voor deze groep zijn we altijd op zoek naar innovatieve talenten!

Interessant?


Is dit iets voor uw organisatie of wil je als young potential deelnemen, neem dan contact op met Ellen van der Veen of reageer direct op onze vacature. 

Platform Reizigersvervoer voor facilitaire professionals 


Het Platform Reizigersvervoer is een initiatief van VFM voor facilitaire professionals actief in de sectoren openbaar vervoer en luchtvaart met als doel om duurzame kennisdeling en samenwerking te stimuleren. Sinds 2016 hebben negen professionals werkzaam bij o.a. stadsvervoer, spoorwegen en luchthavens zich aangesloten bij het platform.

Intercollegiale kennisdeling


VFM heeft de afgelopen jaren een stevige positie verkregen in de sectoren openbaar vervoer en luchtvaart. Wij zien dat veel organisaties binnen dit werkveld met dezelfde thema’s bezig zijn, maar dat de intercollegiale kennisdeling beperkt is. Dit was de reden om voor deze specifieke branche een platform te creëren.

Actuele thema’s 


De platformbijeenkomsten worden georganiseerd rondom actuele thema’s zoals duurzaamheid, klantbeleving en inkoop waarbij ruimte is voor kennisdeling en discussie. Een voorbeeld van een recent behandeld thema is ‘de reis van de reiziger’. Tijdens deze bijeenkomst gaf een marktonderzoeksbureau de deelnemers inzicht in het belang van een goede klantdefinitie voor een optimale klant- of reizigersbeleving. Waarom is het zo belangrijk voor een opdrachtgever om te weten wat je klant bezighoudt, hoe kom je hier achter en vooral, hoe speel je hier op in? Op basis van deze vragen deelden de deelnemers hun ervaringen en was er veel herkenning bij de ingebrachte voorbeelden. Een belangrijker conclusie van de deelnemers was dat zij de reiziger nog beter kunnen bedienen wanneer zij de reis van de reiziger integraal benaderen, dus bijvoorbeeld van metro – naar station – tot luchthaven.

Bent u een facilitair professional en actief in de sector openbaar vervoer of luchtvaart en wilt u graag deelnemen aan dit platform? Neemt u dan contact op met onze consultants Bart Mak of Bort nieuwboer.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord