Sourcing, inkoop & contractmanagement

Professionaliseren inkooporganisatie

Wilt u uw inkooporganisatie professionaliseren? VFM adviseert en ondersteunt in het formuleren van inkoopdoelstellingen en het ontwikkelen van een inkoopbeleid. 

Onze aanpak

Uw organisatiedoelstellingen vormen het uitgangspunt in onze aanpak. Samen met u vertalen wij deze organisatiedoelen naar concrete inkoopdoelstellingen; bijvoorbeeld het verlagen van inkoopkosten, het verhogen van product- of leverancierskwaliteit of het stimuleren van maatschappelijke verantwoord ondernemen.

Ontwikkelen inkoopbeleid

Als afgeleide van de inkoopdoelstellingen beschrijven wij de economische, juridische en sociaal-maatschappelijke kaders. Deze opgestelde kaders kunnen uw medewerkers in alle beslissingen rondom het inkoopproces meenemen. Daarnaast adviseren wij hoe uw organisatie rechtmatig en doelmatig kan inkopen en welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij passen. Wij ontwikkelen samen met u een inkoopbeleid gericht op de toekomst van uw inkooporganisatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord