Aanbesteding catering en schoonmaak KvK

VFM begeleidde de Kamer van Koophandel (hierna: KVK) succesvol bij een tweetal Europese aanbestedingen op facilitair gebied, namelijk catering dienstverlening en schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire middelen. VFM heeft de rol vervuld van inhoudelijk deskundige in beide aanbestedingen

Ruud Rijkers (Teamleider Facilitair, KVK): 

“De inhoudelijke kennis van de facilitaire markt die VFM bezit, is van toegevoegde waarde geweest in het vinden van passende nieuwe dienstverleners voor KVK.”

Werkwijze

Om de mogelijkheden uit de markt zo goed mogelijk te benutten, is er eerst een marktconsultatie gehouden per aanbesteding. Hierin is informatie opgehaald over onder andere de trends en ontwikkelingen in de markt, innovaties en specifieke uitdagingen voor KVK. Deze informatie is gebruikt bij de voorbereidingen voor de aanbestedingen. 

Hierna heeft VFM met behulp van verschillende werksessies bij KVK de inhoudelijke specificaties omtrent de dienstverlening van catering en schoonmaak vastgesteld om de programma’s van eisen op te stellen. Een belangrijk aandachtspunt vanuit KVK is het creëren van integraliteit in de facilitaire dienstverlening richting een One FM concept. Dit is dan ook in beide aanbestedingen naar voren gekomen. 

Voor de aanbesteding schoonmaak is gewerkt met persona’s. Om de leveranciers een goed beeld te geven van wat KVK verwacht van het type medewerker in de uitvoering, zijn er samen met de projectgroep persona’s opgesteld. VFM heeft een creatieve brainstormsessie georganiseerd, waarin is gekomen tot een drietal persona’s met elk specifieke karaktereigenschappen, kennisgebieden en uitstraling. Dit is door zowel KVK als de deelnemende leveranciers aan de aanbesteding als zeer positief ervaren, omdat het een goed beeld geeft van de verwachtingen van KVK. 

Resultaat

Het resultaat is een nieuwe overeenkomst voor catering en voor schoonmaak voor alle locaties, die aansluiten op de visie, eisen en wensen van KVK. Zo hadden bijvoorbeeld beide nieuwe dienstverleners een goede visie op het creëren van meer integraliteit in de richting van One FM. De nieuwe dienstverlening voor catering zal starten op 1 juni en voor schoonmaak op 1 juli dit jaar.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord