Samenvoeging afdelingen hard- en softservices

Samenvoeging afdelingen hard- en soft services bij LVNL

Bij Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) werken ca. 900 medewerkers op verschillende vestigingen. LVNL zorgt al meer dan 90 jaar lang voor veilige verkeersstromen in de lucht en is daarmee een belangrijke stakeholder in de keten van luchthaven, overheid en luchtvaartmaatschappijen.  

Vanuit de missie ‘Samen Luchtvaart mogelijk maken’ is in de organisatie een ontwikkeltraject genaamd ‘Purpose’ gestart. Samenwerking vraagt om goede facilitering waarbij de toenemende druk op huisvesting, ingebruikname van de Nieuwbouw Polaris en vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen belangrijke drijfveren zijn. Met het oog op integraliteit in facilitaire dienstverlening ontstond bij de LVNL directie de behoefte om de twee afdelingen: Facilitaire Services (soft services) en Gebouwen & Infrastructuur (hard services) samen te voegen. 

VFM Facility Experts is gevraagd de afdelingen te begeleiden bij de samenvoeging waarbij kernwaarden vanuit Purpose leidend zijn op de samenwerking. Concreet betrof de vraag een advies aan de organisatie, voorgenomen besluit van directie en een adviesaanvraag aan de ondernemersraad. 

Onze werkwijze 

In de rol van projectleider heeft onze Managing Partner Bort Nieuwboer LVNL geadviseerd en begeleid. Kenmerkend in de aanpak van Bort is dat hij niet vóór maar mét de organisatie ontwikkelt. In de samenvoegeing van de afdelingen lag zijn focus op het creëren van rolduidelijkheid in het team en het actief verbinden van de interne kennis met de externe expertise. Hierdoor ontstond een levendige discussie waarbij het beste van twee werelden bij elkaar kwam, belangrijke stakeholders zich gehoord voelden en draagvlak gecreëerd werd voor ontwikkeling.  

Organisatiescan 

In de eerste fase is een organisatiescan uitgevoerd en in gesprekken met stakeholders geïnventariseerd welke facilitaire producten en diensten de beide afdelingen leveren. Deze zijn vervolgens door VFM gecategoriseerd op basis van de NEN-EN 15221 Facilitair Management waardoor een inhoudelijk en procesmatig beeld ontstond over waar de afdelingen elkaar versterken. De organisatiescan geeft inzicht in de synergie die kan ontstaan als beide afdelingen samen komen tot één afdeling.  

Ontwikkelteam

Vervolgens is een ontwikkeltraject gestart met de manager a.i. en de lijnmanagers van beide afdelingen. Er was veel aandacht voor het werken als één managementteam en vanuit inhoud verantwoordelijkheid nemen. In een vroeg stadium is de werknaam Gebouwen, Infrastructuur & Services (GIS) ontstaan en ingezet om de nieuwe afdeling een eigen positie te geven. In meerdere sessies zijn de relevante thema’s behandeld in de samenvoeging van de afdelingen waaronder het definiëren van de gezamenlijke ambitie, de richting van de nieuwe afdeling, de cultuur maar ook de systemen en teamsamenstelling. Rekening houdend met het tijdspad om voor het eind van jaar een adviesaanvraag in te dienen verdient het ontwikkelteam een compliment voor de open en constructieve opstelling gedurende het traject.    

Resultaat 

Het resultaat is de samenvoeging van twee afdelingen naar één team, de afdeling GIS, met een gezamenlijk doel. Door de lijnmanagers vanaf de start te betrekken en verantwoordelijkheid te geven is het uitdragen van de ambitie en nieuwe werkwijze geborgd. Met deze basis kan verder invulling worden gegeven aan de teamvorming en samenwerking binnen LVNL.

Concreet resultaat is een adviesrapport dat de opbrengsten van het traject beschrijft. Een deel hiervan is vertaald naar een voorstel voor de inrichting van de organisatie, teamsamenstelling en was/wordt-lijst. De directie van LVNL heeft dit voorstel goedgekeurd en in een concept adviesaanvraag voorgelegd aan de ondernemersraad.  

Met de integrale benadering op de processen van dienstverlening en techniek kan GIS toekomstvast alle LVNL huisvestingsvraagstukken incl. de facilitaire services benaderen, beantwoorden en realiseren. Het inhoudelijk synergievoordeel tussen beide afdelingen maakt het mogelijk dergelijke vraagstukken te realiseren bij een gelijkblijvend aantal formatieplaatsen. 

Toegevoegde waarde 

Bij het samenvoegen van hard en soft services is het asset management model een goed toepasbaar instrument. Inhoudelijk heeft de expertise van VFM vanuit het asset management model geresulteerd in een concrete uitwerking van de samenvoeging. Hierdoor is draagvlak gecreëerd en tevens de eerste basis gelegd voor een succesvolle samenvoeging. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord