Circulaire automatenvoorzieningen voor Eneco

Voortkomend uit de missie van Eneco ‘Duurzaamheid van iedereen’ was het de wens om de warme drankenautomaten en vending machines circulair in te kopen. Eneco heeft VFM gevraagd haar te begeleiden in deze aanbesteding en de rol van projectleider in te vullen als ook inhoudelijk en inkoopadvies te geven.

Onze werkwijze

Voor de aanbesteding is een projectgroep samengesteld waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Om te zorgen voor voldoende draagvlak onder medewerkers is gevraagd wie wilde mee denken over de nieuwe warme drankenvoorzieningen voor Eneco. Hierdoor zijn twee enthousiaste collega’s toegevoegd aan de projectgroep.

De projectgroep heeft eerst een interne en externe analyse uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de klantwens, ervaringen van het huidige contract en behoefte voor de toekomst. Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de branche gedeeld. Gezamenlijk is vanuit zowel klanttevredenheid en -behoefte als ook vanuit circulariteit een strategie bepaald voor de aanbesteding.

Een belangrijk onderdeel van de aanbesteding was het houden van een belevingstest. In de belevingstest is de smaak van de dranken en de beleving (uitstraling, bedieningsgemak etc.) van de automaat beoordeeld. Medewerkers hebben gedurende een week op twee locaties de test kunnen uitvoeren.

Resultaat 

Het resultaat is een overeenkomst met één leverancier voor het verzorgen van de automatenvoorzieningen in de komende jaren. De leverancier wordt tevens onderdeel van het consortium binnen Eneco, waarmee middels onderlinge samenwerking één uitstraling van het facilitair team wordt gerealiseerd.

 

 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord