Interim Contractmanager catering en schoonmaak

Voor een opdrachtgever in de financiële sector verzorgt VFM sinds twee jaar het contractmanagement voor catering- en schoonmaakcontracten van zeven verschillende locaties. De vraag voor deze vorm van contractmanagement is voortgekomen uit aanbestedingen die VFM begeleidde. Tijdens de implementatiefase bleek dat contractmanagement onvoldoende was ingericht, waardoor er een risico ontstond op het naleven van contractafspraken. VFM is gevraagd om de eerste stappen te zetten in het inrichten en structureren van het contractmanagement. Door de samenwerking met VFM kan de opdrachtgever in de relatie met de leveranciers de focus leggen op partnership en lange termijn doelstellingen. 
 
Voor meer informatie over de voordelen van uitbesteden van contractmanagement verwijzen wij u graag naar een eerder gepubliceerd artikel: De drie voordelen van het uitbesteden van contractmanagement
 

Onze werkwijze 

In de rol van intermediair en adviseur heeft VFM de opdrachtgever geholpen bij het inrichten, implementeren en uitvoeren van het contractmanagement. 
In een eerste fase is de huidige situatie in kaart gebracht en alle relevante informatie rondom contracten verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze informatie en de gesignaleerde knelpunten zijn de volgende activiteiten opgestart: 
  • Een helder overzicht van alle contracten en contractafspraken is gecreëerd en geborgd;
  • Het selecteren en implementeren van een systeem voor contractbeheer;
  • Een heldere contractomgeving met rolverdeling is in kaart gebracht;
  • De contractrisico’s zijn in kaart gebracht;
  • De mandaat en rapportagefrequentie is vastgesteld met de opdrachtgever. 
Na het opstarten van deze activiteiten is de Interim Contractmanager begonnen met de uitvoerende rol binnen het contractmanagement, met als doel het transparant en controleerbaar maken van de gemaakte afspraken. In deze fase wordt middels de ‘plan-do-check-act’ methode het contractmanagementproces continu uitgevoerd, geëvalueerd en geoptimaliseerd. 
 

Resultaat & toegevoegde waarde

De intermediaire en adviserende rol van VFM op het contractmanagement heeft geresulteerd in beheersing en realisatie van de beoogde waarde van het contract. De rol van VFM als contractmanager draagt bij om het contract boven het beoogde prestatieniveau te brengen. Risicobeheersing, innovatiebevordering en een optimale samenwerking spelen daarbij een grote rol. Als intermediair is VFM namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor de leveranciers en zorgt voor een borging van de contractafspraken tussen beide partijen. De opdrachtgever kan op die manier alle aandacht besteden aan de samenwerking en relatie met de leveranciers. Tevens vervult VFM een adviserende rol naar de opdrachtgever.
 
Voor optimaal contractmanagement kan een intermediair een waardevolle toevoeging zijn. VFM heeft daarbij veel ervaring opgedaan bij verschillende organisaties en facilitaire contracten. Wilt u meer weten over het uitbesteden van contractmanagement? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem gerust contact op met onze consultant.  

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord