Duurzaamheid in cijfers

Duurzaamheidsdata bij gemeente Hilversum

Duurzaamheid en data, steeds meer organisaties zijn bezig om inzichtelijk te maken welke prestaties geleverd worden in het kader van hun duurzaamheidsdoelen. Zo ook de Gemeente Hilversum die gecertificeerd wil worden voor de CO2-prestatieladder. Pim van der Kooij heeft in korte tijd deze data weten te ontsluiten en maakte de organisatie klaar voor certificering. 

CO2-Prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Specifiek voor gemeente Hilversum gaat het om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

De gemeente Hilversum betrekt haar energie, voor de vele verschillende (organisatie) onderdelen en het grote verzorgingsgebied, van verschillende leveranciers. Om de verschillende gegevens goed met elkaar te kunnen vergelijken en toe te kunnen passen voor de C02 prestatieladder certificering, maakten we de gegevens gelijkwaardig aan elkaar. 

Onze werkwijze 

Pim trad intensief in contact met een groot aantal energieleveranciers en met interne afdelingen en huurders van verschillende vastgoedlocaties. Het lukte hem om een complete rapportage op te leveren om daarmee de certificering te behalen. Hij gebruikte gangbare formats uit de markt waardoor een vergelijking mogelijk werd. Zo maakte hij het de verschillende stakeholders het zo gemakkelijk mogelijk. Was het moeilijk om hen mee te krijgen? Nee, als projectleider besteedde hij veel aandacht aan de communicatie over het belang van duurzaamheid. Dit bleek een goede motivator voor alle partijen.  

Het resultaat 

Binnen de gegeven tijd kon de gemeente de gegevens die nodig waren voor het behalen van de CO2 prestatieladder certificering aanleveren. Nog steeds vindt er ieder halfjaar een audit plaats op de ladder zodat verbeteringen worden doorgevoerd en het certificaat behouden blijft. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord