Duurzame en sociale catering voor grote gemeente

Vanwege het aflopen van het huidige contract voor de cateringdienstverlening van een grote gemeente was het noodzakelijk om een nieuwe aanbesteding op te starten. De gemeente heeft VFM gevraagd haar te begeleiden in deze aanbesteding en te voorzien van inhoudelijk advies.

Smaken verschillen

Voor de betreffende gemeente werken ca. 14.000 verschillende medewerkers. Verschillend in leeftijd en afkomst, maar ook verschillend qua smaak en eetpatroon. Dat maakt het een uitdaging om de cateringdienstverlening zo in te richten dat zowel uniformiteit wordt gehandhaafd als ook tegemoet wordt gekomen aan alle wensen en behoeften. 

Voorafgaand aan de aanbesteding spraken we uitvoerig met diverse stakeholders. Te denken valt aan de diverse directies, een opleidingslocatie en de Stadsdeelkantoren. De diversiteit in locaties is groot en dat geldt ook voor werktijden en type medewerker. Met een goede stakeholderanalyse is aan de voorkant van het project geborgd dat alle klantwensen een plek konden krijgen in het project.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers gedurende de hele dag gebruik kunnen maken van een cateringfaciliteit, is besloten om buiten openingstijden van de bedrijfsrestaurants te voorzien in een automaat met verse producten en maaltijden. 

Duurzame ambities en maximaal sociaal rendement

De gemeente heeft duidelijke ambities rondom duurzaamheid en inclusiviteit. De gemeente wil een stad zijn waar zuinig met energie wordt omgesprongen, waar energie uitsluitend duurzaam wordt opgewekt en waar grondstoffen en materialen oneindig hergebruikt worden. Ook wordt samenwerking met lokale en sociale ondernemingen gestimuleerd. In samenspraak met de afdelingen Duurzaamheid, Social Return en Gezond is het beleid vertaald naar concrete uitgangspunten voor de aanbesteding. Dit heeft er onder andere toe geleid dat alle bedrijfsrestaurants een overwegend gezond en duurzaam assortiment aanbieden en dat banqueting van de gemeente standaard vegetarisch is. En ook de automaten zijn voorzien van verse en gezonde producten met voldoende vegetarische keus. 

Daarnaast wordt maximaal sociaal rendement gerealiseerd door een veelvuldige inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Positief is ook dat de huidige samenwerking met sociale firma’s in de nieuwe overeenkomst worden gecontinueerd. 

De samenwerking tussen de gemeente en de nieuwe cateraar start per 1 november 2020. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord