Een groeiplan met duidelijke KPI's voor écht partnership

RAI Amsterdam is een internationale beurs- en congresorganisatie. Sinds 1893 verbindt en inspireert RAI Amsterdam mensen door waardevolle ontmoetingen te organiseren en te faciliteren. De facilitaire organisatie ondersteunt dit, onder andere door het realiseren van een schone én veilige beursvloer. 

Verlenging schoonmaakcontract 

Per januari 2020 heeft RAI Amsterdam het lopende contract voor de schoonmaak van de kantooromgeving, beursvloeren en horeca herzien en verlengd. Uitgangspunt bij het herzien en verlengen van het contract was om de samenwerking naar een hoger niveau te brengen, met als resultaat: partnership.

RAI Amsterdam zocht hierbij onafhankelijke ondersteuning, met name in de begeleiding van het proces waarbij ideeën, concepten en vergezichten vertaald zijn naar een concrete ambitie, doelstellingen en KPI’s. VFM Facility Experts heeft samen met RAI Amsterdam invulling gegeven aan dit zogenaamde ‘Groeiplan’.  

Rosine van Scherpenseel, Manager Facilitaire Zaken RAI Amsterdam: 
" VFM heeft ons geholpen met het in vertalen van onze bedrijfsdoelstellingen naar schoonmaakdoelstellingen voor het schoonmaakcontract. Ze hebben ons hiermee inzicht gegeven in hoe we gebruik kunnen maken van onze visie om tot een goed partnership te komen met de schoonmaak partij. VFM heeft ons vervolgens ook ondersteund in het implementeren van deze doelstellingen waarbij we gezamenlijk vernieuwede en KPI’s hebben opgesteld. Deze samenwerkingsvorm heeft weer nieuw leven geblazen in het schoonmaak contract en het contact met onze partner."

De rol van de opdrachtgever is key in partnerships 

In de facilitaire wereld is het woord partnership al een aantal jaren zeer populair. Helaas zien wij dit lang niet altijd terug in de praktijk. Ervaring leert dat de opdrachtgever key is in het proces. Zonder actieve rol van de opdrachtgever, kan en mag er niks worden verwacht van de opdrachtnemer. VFM Facility Experts heeft het proces begeleid, RAI Amsterdam heeft de lijnen bepaald en samen met haar opdrachtnemer de inkleuring gegeven.  

Een groeiplan met duidelijke KPI’s 

Om te komen tot een ‘Groeiplan’ met duidelijke KPI’s, is het allereerst zaak dat duidelijk is wat de ambitie en doelstellingen vanuit RAI Amsterdam zijn. Overall, maar juist ook voor een ogenschijnlijk kleine element als schoonmaakdienstverlening.   

Onze consultants Anne en Bart hebben samen met RAI Amsterdam in interactieve sessies de ambitie en doelen vastgesteld. In de voorbereiding hebben de consultants een quickscan gedaan op het contractlandschap, niet om te confronteren – maar om te reflecteren (‘wat draag je als opdrachtgever nu wel of niet bij?’). Vervolgens is VFM aan de slag gegaan met de ambities en doelen en concept KPI’s geformuleerd, welke actief zijn voorgelegd en verfijnd in samenwerking tussen RAI Amsterdam en haar schoonmaakdienstverlener.   

Resultaat 

Alle verzamelde informatie is vastgelegd in een Groeiplan, waarin tevens een pragmatisch stappenplan ten behoeve van de implementatie (ambitie, doelen en KPI’s) is opgenomen. Met het Groeiplan kan RAI Amsterdam in gesprek met haar dienstverlener om de eerste te stappen te zetten naar een échte partnerschip.    

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord