Europese aanbesteding schoonmaakonderhoud

Meer aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening en goed werkgeverschap van de dienstverlener, dat was het doel van de aanbesteding en het nieuwe contract voor schoonmaakonderhoud bij Hogeschool Utrecht (HU). Om kwalitatieve redenen heeft HU besloten om de overeenkomst niet te verlengen en een nieuwe aanbesteding in de markt te zetten. VFM is gevraagd om HU te begeleiden bij de Europese aanbesteding voor schoonmaakonderhoud in de rol van projectleider en inhoudelijk deskundige en één nieuw contract af te sluiten voor alle locaties.

Onze werkwijze

Voordat het programma van eisen samengesteld kon worden, zijn de ontwikkelingen en behoeften in kaart gebracht in meerdere sessies met het projectteam van HU. Zowel voor de uitvoering van de dienstverlening als het meten van de kwaliteit is informatie opgehaald.

In één van de eerste sessies heeft VFM het projectteam van HU meegenomen in de laatste trends en ontwikkelingen in de huidige markt op het gebied van schoonmaakonderhoud, zowel voor de algemene schoonmaakbranche als specifiek voor hogescholen. Deze informatie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de behoeften van HU. Tevens is uitvoerig  gekeken naar de relevante interne en externe ontwikkelingen die er zijn voor HU, de sociale aspecten, het personeel en de studenten, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en verduurzaming hiervan.

Op basis van deze sessies heeft VFM het programma van eisen opgesteld. Daarnaast heeft VFM HU geadviseerd over de inhoud van overige aanbestedingsdocumenten, zoals het prijzenblad en de gunningscriteria. 

Gedurende het proces was er nauw contact tussen VFM en het projectteam van HU. De wens van HU voor hogere kwaliteit van de dienstverlening en goed werkgeverschap is zowel bij het selecteren van een dienstverlener (in de selectie- en gunningscriteria) als bij uitvoering (in de KPI’s) vastgelegd. 

Resultaat

Na het doorlopen van het aanbestedingsproces is één dienstverlener geselecteerd waarin HU een goede partner ziet voor de aankomende jaren. In het hele traject is de kennis die VFM heeft van de facilitaire markt, en specifiek voor schoonmaakonderhoud, van toegevoegde waarde geweest. 
 

 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord