Focus op afvalscheiding tijdens aanbesteding en implementatie

Afval van invloed op de beleving van reizigers en medewerkers

Stadsvervoerder GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam door de inzet van metro’s, trams, bussen en de Veren. Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van de vervoersdiensten van dit bedrijf. 

Het Facilitair Bedrijf van GVB faciliteert en ondersteund haar medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden met als uiteindelijk doel een tevreden reiziger. Afval en daarmee de verwerking is direct zichtbaar en van invloed op de reizigers- en medewerkersbeleving. Het was voor GVB daarom ook noodzakelijk om een aanbesteding voor de afvaldienstverlening te doorlopen en deze dienst goed in te richten. Violette Krouwel en Vera Peek hebben als projectleider opgetreden voor de aanbesteding voor afvallogistiek en -verwerking voor GVB. Daarna implementeerde Evelien Matze-de Lange het contract bij GVB en zette zij het contractmanagement op. 

Het aanbestedingstraject 

GVB is tijdens de Europese aanbesteding opzoek gegaan naar een samenwerkingspartner die het Facilitair Bedrijf ontzorgt op het gebied van afval. Een partner die meedenkt met GVB, transparant is en helpt de eindgebruikers te stimuleren afval te scheiden. In lijn met de MVO-pijlers GROEN en TROTS is afvalscheiding een belangrijk thema binnen GVB. Dit is meegenomen als een van de doelstellingen in de aanbesteding.

GVB heeft verschillende locaties verspreid over Amsterdam. Naast kantooromgevingen met de gebruikelijke afvalstromen beheert GVB ook locaties zoals werkplaatsen, garages en remises, elk met specifieke afvalstromen, waaronder bedrijfsgevaarlijk afval. Door afvalstromen op de juiste manier te scheiden kunnen producten en materialen hergebruikt of gerecycled worden. Dit levert naast een positieve bijdrage aan het milieu, ook kostenbesparing op voor de organisatie. In de aanbesteding is het beheer van afvaldepots meegenomen om extra aandacht te hebben voor de afvalscheiding. Tijdens de implementatie hebben GVB en de winnende leverancier dit verder vormgegeven. 

Implementatie 

Tijdens de implementatiefase zijn de uitgangspunten van de aanbesteding verwerkt in concrete acties en werkzaamheden. Naast het opzetten van de dienstverlening (het plaatsen van afvalcontainers en het inrichten van afvaldepots) is er ook aandacht besteed aan de vormgeving van contractmanagement, communicatie, stakeholdermanagement en de optimalisatie van het afvalscheidingsgedrag. Dit door in samenwerking met de leverancier en GVB opzoek te gaan naar een optimale inrichting van de dienst. De implementatiemanager heeft met een objectieve blik dit proces begeleid en geleid door inhoudelijke input te leveren op de diverse onderdelen. Als implementatiemanager heeft zij werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd, zijn onder begeleiding afspraken gemaakt tussen de leverancier en GVB en onduidelijkheden besproken. Hierdoor is geborgd dat het implementatieproces goed doorlopen werd en het contract klaar staat voor de uitvoeringsfase. 

De samenwerking

 

Jeroen de Wilde – Manager Facilitair Bedrijf/ Contractmanager GVB:
“Door zowel de aanbesteding als de implementatie van het contract bij VFM te beleggen ben je verzekerd dat alle informatie en kennis wordt geborgd. VFM communiceert helder, denkt mee, ondersteunt en ontzorgt”. 

Wij bedanken GVB voor de samenwerking en wensen de organisatie veel succes tijdens de uitvoeringsfase van het contract. Kunnen wij u ook ondersteunen bij de aanbesteding en/of implementatie van een nieuw contract? Neem dan gerust contact met ons op.  

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord