Gemeente Amsterdam AV middelen

Advies over beleid en beheer AV-middelen

 
Het Facilitair Bureau van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de productgroep audiovisuele middelen (AV-middelen). Het beheer van deze middelen vraagt om helder beleid een eenduidige afspraken omtrent inkoop en beheer. Zeker bij een organisatie met meer dan 30 locaties. Om beleid te kunnen bepalen en een keuze te maken voor beheer heeft de Gemeente VFM gevraagd een analyse uit te voeren en een inventarisatie te doen.
 
Dit project is gestart met een uitvoerige inventarisatie van de bestaande middelen en vastlegging van het daadwerkelijke gebruik. Vervolgens zijn alle afspraken en contracten geanalyseerd op voorwaarden, garanties, betalingscondities e,d, en is onderzoek gedaan naar de gebruikerswensen, nu en in de toekomst. 
 
Op basis van de resultaten van de inventarisaties, metingen en het gebruikersonderzoek heeft VFM een advies geschreven waarin de gebruiker centraal staat met de volgende onderwerpen:
 
  • De trends en ontwikkelingen in gebruik van vergaderfaciliteiten en AV middelen;
  • De ontwikkelingen binnen Gemeente Amsterdam in gebruik van werkomgeving en in wijze van vergaderen en de invloed op AV-middelen;
  • Een advies over een beheersplan voor de huidige en toekomstige AV middelen gebaseerd op huidige situatie en markttrends.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord