Hybride werken bij SKF

SKF is dé wereldwijde marktleider op het gebied van lagers, afdichtingen en smeermiddelen. Een van origine Zweedse onderneming met in Nederland circa 280 medewerkers. De manier waarop en waar medewerkers werken, is altijd al zeer gevarieerd geweest. Van internationale functies tot functies die aanwezigheid op het kantoor vereisen. Met de komst van COVID-19 groeide de behoefte naar een hybride werkmodel. VFM begeleidde en adviseerde SKF bij het komen tot een hybride werkmodel als onderdeel van het SKF project ‘New Way of Working’. 
 
“Het ontwikkelen van een nieuw en hybride werkmodel is het laatste jaar op de agenda gekomen van vele organisaties. Er zijn nog geen absolute best practices en er is dus ook nog niet één geijkte werkwijze. We hebben als Consultants veel aandacht besteed aan het toelichten van de aanpak en fasering die wij hanteren.”, Alex de Groot

Initiëren – Ontwikkelen – Ontwerpen – Valideren – Gebruiken 

De fasering, waarlangs we stap voor stap concreter en duidelijker krijgen wat de New Way of Working inhoudt voor SKF bestaat uit: Initiëren – Ontwikkelen – Ontwerpen – Valideren – Gebruiken. 
Centraal in deze aanpak is het definiëren van de verschillende gebruikersgroepen, het inzicht verkrijgen in hun manier van werken en de wensen en behoeften in relatie tot de werkomgeving. Middels een survey en aanvullende groepsinterviews is deze informatie opgehaald. In de kern gaan die gebruikerswensen over aanwezigheid, flexibiliteit en specifieke zaken die men thuis of op kantoor wenst te doen. Meer dan 50% van de organisatie gaf bijvoorbeeld aan 1 tot 2 dagen in de week naar kantoor te willen komen en de rest te werken vanuit huis. Ontmoeting, samenwerken, creatieve sessies, sociale contacten en interactie zijn de voornaamste wensen voor het kantoor. Naast een paar praktische zaken zoals het ontvangen van bezoek en printen van documenten. Een beeld dat je vaker terug hoort, wanneer mensen vooruitkijken op het hybride werken. 
Daarnaast zijn ook de visie, ambities en strategische doelstellingen van SKF BV samen met de ‘guiding principles’ voor hybride werken vanuit de groep in Zweden, belangrijke input geweest voor de totstandkoming van de New Way of Working.

Maandelijks hebben wij in Stuurgroep Meetings de besluitvorming doorlopen en het pad vooruit geschetst. De projectgroep heeft een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van de richting van het project. 

De projectgroep bestond uit functionarissen van SKF van verschillende disciplines, zoals HR en Communicatie. Vanuit VFM heeft Alex de Groot de rol van Projectmanager op zich genomen, met daarin ook Suzanne Wetzels als Projectleider vanuit VFM. Tevens heeft Joyce Boxem als afstuderende master student mee gewerkt aan dit project. 

12 aanbevelingen op basis van de gebruikerswensen

Op basis van alle inzichten en sessies met de project- en stuurgroep hebben wij een rapport gepresenteerd met 12 aanbevelingen terug te leiden naar de visie poster, het organisatie perspectief en de gebruikerswensen, die we hebben opgehaald via een survey, sessies en groepsinterviews. Een deel van de aanbevelingen heeft betrekking op de adoptie en gewenning met de nieuwe manier van werken. Er zijn aanbevelingen gedaan die het gemak en de laagdrempeligheid van hybride werken beïnvloeden. Daarnaast zijn enkele zaken te bestempelen als laag hangend fruit aanbevolen om dit weg te nemen of op te lossen. Uiteindelijk hebben alle aanbevelingen een relatie met de beleving op het werk, wanneer er meer hybride gewerkt zal worden.

De verslaglegging in het gehele project is in het Engels verlopen, want bij SKF werken veel internationale professionals. De eerste implementatie vanuit het project is de aangepaste ‘Policy’. Deze is in een aparte launch op 10 november door de CEO toegelicht. De OR is hierin ook betrokken geweest. Nu het organisatie beleid is goedgekeurd, zullen de overige aanbevelingen in de implementatie fase komen. 

Het resultaat

SKF heeft een helder beeld hoe de New Way of Working eruit ziet voor elke professional. Een duidelijk afwegingskader met heldere rechten en plichten. Daarnaast zal de komende tijd gewerkt worden aan het vergroten van gemak op diverse onderdelen, om zo de adoptie van de nieuwe werkwijze vooruit te helpen. Het nieuwe werkmodel is ook op het gebied van Employee Engagement een middel. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord