Inkoopbeleid en aanbestedingskalender

Professionaliseren bedrijfsvoering met inkoopbeleid en aanbestedingskalender

VFM heeft een organisatie in de semioverheid, met circa 400 medewerkers, geadviseerd rondom het professionaliseren van de inkoop. In het kader van de professionalisering van de bedrijfsvoering van deze organisatie was het wenselijk om het inkoopbeleid vast te leggen. Om meer grip te krijgen op de toekomstige aanbestedingen was het ook noodzakelijk een aanbestedingskalender op te stellen.

Werkwijze

Bij het opstellen van een nieuw beleidsdocument is het belangrijk dat het wordt gedragen door de hele organisatie. Om hiertoe te komen heeft VFM stakeholder van diverse afdelingen geinterviewd. Nadruk lag op het ophalen van de belangrijkste strategische doelen van de organisatie, de huidige wijze van inkopen en de behoefte voor de toekomst. Het opgestelde inkoopbeleid is hiermee een afgeleide geworden van het organisatiebeleid. Ook heeft VFM er zorg voor gedragen dat dat het beleid volledig aansluit op de Aanbestedingswet 2012, de Gids Proportionaliteit en overige relevante wet- en regelgeving.

Vervolgens is middels een spendanalyse de huidige uitgaven in kaart gebracht en vervolgens gekoppeld aan een indeling van inkooppakketten. Samen met de stakeholders zijn prioriteiten bepaald voor de diverse inkooppakketten en zo is de aanbestedingskalender tot stand gekomen.

Resultaat

Het inkoopbeleid is samen met de aanbestedingskalender geaccordeerd door het bestuur en intern gecommuniceerd. De organisatie kan hiermee verder werken aan volledige compliancy.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord