Interim Contractmanager

 “Wij zijn heel tevreden met de inzet van Suzanne in ons team en de bijdrage die is geleverd aan de inrichting van ons contractmanagement.
Er ligt een mooie basis die helpt bij het maken van onze vervolgstappen.”
Tetske Woldman-Bogers, Teamleider Facilitair beleid & Contractmanagement van Zadkine 

Zadkine is een van de grotere opleidingscentra voor middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. De afdeling Facilitair, Huisvesting & Vastgoed Management (FHVGM) is onderdeel van de centrale servicediensten van Zadkine. FHVGM wil een bijdrage leveren aan het onderwijs voor de 17000 studenten van Zadkine. Het Contractbeheer en de -contractmanagementfunctie is een belangrijke factor in de dienstverlening voor studenten en medewerkers. Tetske benaderde VFM met de vraag of VFM expertise op dit gebied kon leveren. 

Werkwijze 

Suzanne Wetzels vervulde tijdelijk de rol van Contractmanager voor de afdeling FHVGM binnen Zadkine. In deze rol richtte Suzanne zich enerzijds op het verder ontwikkelen en professionaliseren van het contractmanagement binnen de afdeling voor de facilitaire en onderhoudscontracten. Anderzijds liepen ook de reguliere werkzaamheden inzake contractmanagement door, zoals indexatieverzoeken en andere contractuele aangelegenheden.  

Voor het ontwikkelen en professionaliseren van de contractmanagementfunctie is gebruik gemaakt van de CATS CM methode. Suzanne bezit het certificaat CATS CM Practitioner en paste deze kennis in de praktijk toe bij Zadkine.  

Resultaat 

Er is een beleid opgesteld om verdere invulling te geven aan de contractmanagementfunctie en de beleidskeuzes ten aanzien van contractmanagement vorm te geven. Onderwerpen als scope, rollen, taken en verantwoordelijkheden, contractmanagementscenario’s en het contractmanagementproces komen hierin aan de orde. Hiermee speelde VFM een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van contractmanagement binnen de afdeling. Het beleid is gepresenteerd aan het MT van de afdeling FHVGM. De overige taken droeg Suzanne over aan nieuw geworven contractmanager van Zadkine. Een mooie opdracht met een mooi resultaat! 

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord