Interim Contractmanager Beheer & Onderhoud | in corona tijd

'Van Bezit Naar Gebruik', zo heet het veranderprogramma van de Rabobank binnen de afdeling Facilities. Door middel van dit programma draagt de afdeling Facilities bij aan de beweging die Rabobank-breed inzette om de organisatie ijzersterk te houden, meer klantfocus aan te brengen en de klant- en medewerkerstevredenheid te verhogen. Voor de afdeling Facilities betekent dit: versneld afschalen van de portefeuille met panden, inzetten van specialistische expertise en centraal inrichten van coördinatie en regie. Daarmee behoren de lokale bankkantoren tot de scope van de facilitaire dienstverlening die Rabobank Groepsorganisatie levert. De lokale contracten gaan naar centraal aangestuurd contractmanagement. 

Werkwijze

In het kader hiervan ontstond een capaciteitsgebrek binnen contractmanagement en is VFM gevraagd voor ondersteuning. Suzanne Wetzels vervulde tijdelijk de rol van Contractmanager Beheer & Onderhoud. In deze rol richtte Suzanne zich op het strategisch contract- en leveranciersmanagement rondom beheer en onderhoud, van voornamelijk de lokale panden. Als contractmanager heeft ze een belangrijke rol in de overname van de lokale contractmanagement taken als gevolg van het veranderprogramma, in samenwerking met o.a. de beleidsmaker en collega contractmanagers. 

De timing was opmerkelijk te noemen, omdat gelijktijdig aan de start van de inzet het thuiswerken vanwege corona werd ingevoerd. Het inwerken moest dus vanuit huis gebeuren, en daarna ook de reguliere werkzaamheden. Uiteindelijk heeft Suzanne de gehele opdracht (circa drie maanden) vanuit huis uitgevoerd en haar collega’s van de Rabobank niet in levende lijve ontmoet. Dit was wel heel bijzonder.  

Resultaat

Rabobank Groepsorganisatie heeft in verband met het veranderprogramma te maken met een nieuwe organisatie met nieuwe processen en functies. VFM heeft met haar ondersteuning een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang en het inregelen van de lokale contracten naar de centrale beheersfunctie. Vervolgens zijn de taken overgedragen aan de vaste contractmanager. Ondanks de situatie rondom corona met de nodige gevolgen, waren we op afstand toch van toegevoegde waarde voor Rabobank Groepsorganisatie.  

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord