Interim Contractmanager Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort maakte een aantal jaar geleden de transitie naar een regieorganisatie. Kort daarop staat het facilitair bedrijf voor een nieuwe uitdagende opdracht. Er is gekozen voor een ander FMIS systeem, het stadskantoor wordt grootschalig gerenoveerd en men wil over naar een ander werkplekconcept. In deze fase moet de gemeente een beroep doen op externe capaciteit en vraagt ze VFM voor ondersteuning met de inzet van een Contract Manager ai.

Onze werkwijze

VFM Facility People is binnen VFM de afdeling die zich richt op alle interim en recruitment opdrachten. Op basis van de opdrachtspecificatie zijn een drietal kandidaten uit ons netwerk voorgesteld aan Gemeente Amersfoort. De contract manager ai. heeft een belangrijke rol in de doorontwikkeling van contractmanagement binnen de gemeente. Om deze reden is na een korte selectieprocedure Irene, een zeer ervaren contract manager, door Gemeente Amersfoort geselecteerd om de opdracht uit te voeren. Zij ontzorgt de facilitaire organisatie door op te treden als projectleider bij aanbestedingen van warme dranken automaten en beveiligingsdiensten. Daarnaast neemt zij deel aan de werkgroep voor het facilitair programma van eisen voor het nieuwe werkplekconcept en optimaliseert ze contractmanagement door uniformering van aansturing leveranciers. 

Resultaat en toegevoegde waarde 

De kwaliteitscirkel is rond gemaakt, samenwerking met leveranciers is verbeterd en de geleverde dienstverlening is gestegen in kwaliteit

Quote van Irene: "Verbeteren door samenwerken……!"

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord