Kwaliteitsmanagement bij CBS

Al langere tijd heeft VFM een prettige samenwerking met het CBS. Voor diverse advies- en interim opdrachten weten we elkaar te vinden.  Begin 2022 kwam Remco Immers met het verzoek om ondersteuning bij het ontwikkelen van een systematische aanpak voor kwaliteit verbetering. Een aanpak die aansluit bij het specifieke karakter van facility management. Wij zetten Brenda Lit , ZZP'er uit ons netwerk, in om deze opdracht te vervullen.

De Vraag

Remco is adviseur Facility Management en al jaren werkzaam bij het CBS. Vanuit zijn huidige rol houdt hij zich onder meer bezig met processen en kwaliteit. Passend bij de ontwikkeling van het CBS wil ook het facilitair bedrijf (BFB) continu aandacht besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening en daarbij passende processen en procesverbeteringen. De aandacht hiervoor was versnipperd. Via VFM startte Brenda Lit  om een volgende stap te maken in kwaliteitsmanagement en compliance.

De opdracht betreft een tweetal items. Ten eerste is er behoefte aan eenduidigheid als het gaat om kwaliteit. Waar hebben we het eigenlijk over? En hoe gaan we dat systematisch aanpakken? Daarnaast is er een aantal verplichte zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Denk aan AVG en ISO.

Brenda begon haar opdracht met het in kaart brengen van de IST en SOLL. Aan de hand van interviews en deskresearch krijgt ze inzicht in de GAP en ontwikkelt een nieuwe aanpak. Daarin maakt ze gebruik van bestaande modellen en systemen.

Veranderen met hoofd, hart en ziel

Binnen het CBS is vanuit het oogpunt van kwaliteitsmanagement de PDCA cyclus breed toegepast. In het kader van PDCA is de IMWR-cirkel (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen en Reflecteren) passend en vormt het de basis voor het plan van aanpak dat Brenda ontwikkelde. Zowel de bedrijfsmatige kant (organisatiestructuur, besturing, prestatiemanagement en rollen en verantwoordelijkheden) als de menselijke kant (leiderschap, cultuur en gedrag, leren en medewerker ontwikkeling) krijgen daardoor aandacht. De visie en strategie van de afdeling zijn het uitgangspunt. Hieronder is dat schematisch weergegeven.

Het plan dat Brenda schreef zal worden opgepakt door de kwaliteitsmanager (Dea Jelisavac) die intussen is gestart bij het CBS. Besloten wordt te starten met de organisatorische bedrijfskundig kant. Als daar de basis helemaal op orde is, kan de focus verschuiven naar de mensgerichte kant.

Tot slot

Zowel Brenda als Remco kijken met plezier terug op het traject. Er is een duidelijke en praktische koers uitgezet. Dat Dea beschikt over de competenties en ambitie om de rol van kwaliteitsmanager op te pakken, is een mooie opportunity om daadwerkelijk de stap te maken naar continu verbeteren.

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord