Interim Inkoopadviseur

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. De 352 Nederlandse gemeenten maken samen de VNG. Samen vormen de gemeenten een sterk netwerk voor kennis ontwikkeling en onderlinge kennisdeling, waarin met elkaar én met andere partijen wordt samengewerkt aan verbetering van de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening en de grote maatschappelijke en bestuurlijke opgaven die op ons afkomen.
De VNG heeft een significant inkoopbudget wat voornamelijk wordt besteed aan de inkoop van externe kennis en capaciteit, ICT en facilitaire diensten. Omdat de VNG wordt gefinancierd met gelden die van de overheid afkomstig zijn, is de VNG volgens de wet ‘aanbestedingsplichtig’, een juridische term die aangeeft dat de VNG zich moet houden aan de regels en procedures van de (Europese) aanbestedingswet en aanvullende regelgeving. 

Mijn rol als inkoopadviseur 

De VNG werkt op dit moment aan het verder professionaliseren van de inkoopfunctie. De inkoopservice desk is hiervoor in het leven geroepen en is ondergebracht binnen VNG Bedrijfsvoering. Met mijn komst als externe inkoopadviseur is meer capaciteit en kennis aanwezig om veranderingen te kunnen realiseren. Aandacht zal besteed worden aan onder andere het door ontwikkelen van inkoopbeleid en -processen, het eigenaarschap hiervan, en de inbedding in de organisatie. 

In mijn rol als inkoopadviseur van de inkoopservice desk, adviseer ik VNG collega’s over inkoopvraagstukken die betrekking hebben op het inkoopproces, de markt, specificaties en functieprofielen. Zo stelde ik de inkoopspecificaties op en ondersteunde bij de selectie en de weging van de gunningscriteria voor diverse functieprofielen en een meervoudig onderhandse aanbesteding AV-producties. Verder voeren we de regie over alle inkoopaanvragen, waarbij ik de coördinatie richting het team van de inkoopservice desk doe. We voeren alle inkoopprocedures, de contractering en het contractbeheer onder de Europese aanbestedingsgrens uit. Hierbij hebben we veel contact met de collega’s van financiën, juridische zaken en personeelszaken voor afstemming.

Plannen voor 2022

De inkoopservice desk is nog volop in ontwikkeling. In 2022 willen we de inkoopservice desk daarom graag verder professionaliseren en naar een hoger niveau tillen. Om dat te bereiken stelden we een aantal doelen voor 2022 op. Zo gaan we onder andere aan de slag met de implementatie van de optimalisatie van de inkoopprocessen. Daarnaast zullen we contractmanagement en -beheer (door)ontwikkelen. Ook gaan we onderzoeken of raamovereenkomsten af te sluiten zijn voor bepaalde diensten/productgroepen. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord