Europese aanbesteding Beveiligingsdienstverlening en -techniek

'Het realiseren van een gastvrije en veilige omgeving voor cliënten, medewerkers en bezoekers van Reclassering Nederland.' Dat was één van de doelen van de aanbesteding en het nieuwe contract voor beveiligingsdienstverlening en -techniek bij Reclassering Nederland. De organisatie stelt zich als doel risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. Hier lag een interessante uitdaging om dit te vertalen richting het aanbestedingstraject. VFM is benaderd voor de begeleiding van de Europese aanbesteding in de rol van projectleider en inhoudelijk deskundige.  

Onze werkwijze

We startten met het in kaart brengen van ontwikkelingen en behoeften in meerdere sessies met het projectteam van de Reclassering. In samenwerking met verschillende disciplines, zoals facilitair, veiligheid en Reclasseringswerkers, konden we met deze informatie het programma van eisen samenstellen.  

In een kick-off sessie namen de consultants van VFM het projectteam mee in de laatste trends en ontwikkelingen in de huidige markt op het gebied van beveiliging. Ook besteedden we aandacht aan de interne ontwikkelingen om de behoefte van Reclassering ten aan zien van de beveiliging te kunnen vaststellen. Vanuit deze gezamenlijk vastgestelde behoefte, kozen we ervoor de scope van de dienstverlening te splitsen in twee percelen. Enerzijds de beveiligingsdienstverlening en anderzijds beveiligingstechniek. Op basis van onze expertise weten we dat dat op dit moment de beste vraag is aan de markt. In vervolgsessies vertaalden we de behoeftes naar eisen en wensen. VFM nam in deze fase een proactieve adviesrol. Deze inzet plus een zorgvuldige communicatie met Reclassering waren belangrijke succesfactoren. 

Op basis van de opgehaalde informatie stelde VFM de aanbestedingsdocumenten op. Denk hierbij aan de aanbestedingsleidraad en een programma van eisen voor ieder perceel. Maar ook diverse andere documenten, zoals het prijzenblad, overzicht van diensttijden, overzicht van beveiligingstechniek en concept overeenkomsten. Onze consultants waren bovendien verantwoordelijk voor de publicatie op TenderNed en het formele proces van de Europese aanbesteding. 

Resultaat

Na het doorlopen van het aanbestedingsproces zijn twee dienstverleners geselecteerd, één voor elk perceel. De Reclassering heeft twee goede samenwerkingspartners met heldere overeenkomsten. In het hele traject is de kennis die VFM heeft van de facilitaire markt, en specifiek voor beveiligingsdienstverlening en -techniek, van toegevoegde waarde geweest. 

Gerelateerde projecten

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer.

Akkoord